[MUST READ] CielJJ’s RULES – Một số quy định khi tham gia CielJJ


CielJJ’s RULES – Một số quy định khi tham gia CielJJ

CielJJ muốn tạo ra một không gian thoải mái nhất cho những người yêu mến Jaejoong. Không quan trọng bạn thích ai, không quan trọng bạn là fan của thành viên nào, chỉ cần bạn thực sự yêu mến Jaejoong, muốn dõi theo và ủng hộ Jaejoong, thì CielJJ là nơi dành cho bạn. Và để đảm bảo điều này, chúng tớ có một số quy định cơ bản mong mọi người chú ý.

CielJJ hopes to creat the warmest community for everyone who loves Jaejoong. No matter who you love, no matter whose fan you are, as long as you always love and support Jaejoong, CielJJ is a place for you. In order to ensure this, we have some rules in which we hope you all follow:

 1. Không spam, không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, ngôn ngữ 9x không chuẩn tiếng Việt khi comment tại CielJJ.
 2. Không bashing bất kì nghệ sĩ nào tại CielJJ, đặc biệt là Kim Jaejoong. Chúng tôi ủng hộ, tôn trọng và dõi theo KIM-JAE-JOONG vì chính bản thân anh ấy. Nếu bạn không hài lòng với cách hoạt động này của chúng tôi, vui lòng click back.
 3. Không comment khiêu khích dễ gây war. Không comment những nội dung không liên quan đến chủ đề. Mọi thắc mắc xin gửi mail đến cieljjvn@gmail.com hoặc mention admins @DefertoNeminemJ và @UnforgettableJ_
 4. Những comment không liên quan đến Jaejoong, JYJ và chủ đề đang bàn luận xét theo nội dung có thể bị xóa bỏ không báo trước. Trường hợp vi phạm lặp lại nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng sẽ bị banned nick khỏi CielJJ. Những comment gọi Jaejoong bằng những danh từ thiếu tôn trọng cũng sẽ xử lí như trên.
 5. Ghi credit đầy đủ khi mang bài viết/ảnh/videos của CielJJ post tại nơi khác. Đối với những bài viết không cho phép re-post/take out, vui lòng không mang ra khỏi CielJJ.
 6. Không HOT-LINK.
 1. No spamming or using rude words when you comment at CielJJ.
 2. No bashing of any other artist at CielJJ, especially Kim Jaejoong. We support, respect and always follow KIM-JAE-JOONG as himself. If you don’t agree with this rule, please click BACK
 3. No comment creating war. No comment going out of the topic. Any inquiries please email us at cieljjvn@gmail.com or mention admins @DefertoNeminemJ and @UnforgettableJ_
 4. Comments that are not related to JJ, JYJ and the topic being discussed, considering the content of that comment, will be deleted without warning. If the case is repeated that user will be banned from CielJJ. Comments that call JJ disrespectfully will also be managed as stated above.
 5. Write full credit when taking posts/videos/photos out of CielJJ. With those posts that do not allow to be taken out, please do so.
 6. Do NOT HOT-LINK.

Trên đây là những điều cơ bản nhất và thực sự không khó để thực hiện. Vì vậy chúng tớ hy vọng chúng ta sẽ cùng làm tốt.
These are the very basic rules and are not hard to follow. We hope that everything will go smoothly .

Ngày lành ~^^
Have a nice day ~^^

CielJJ’s admins.

4 thoughts on “[MUST READ] CielJJ’s RULES – Một số quy định khi tham gia CielJJ

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: