[TRANS] 20110125 Fukutaro Blog Update


Vietnamese ver.:

[T/N: Dành cho sinh nhật của Jaejoong]
Ngày mai là sinh nhật một người bạn rất quan trọng với tôi☆
Tôi rất buồn vì không thể cùng cậu ấy mừng sinh nhật…☆

Nhưng cậu ấy vẫn sẽ cười thật rạng rỡ
Tôi vẫn có thể nói vậy cho dù tôi không ở đó (bữa tiệc sinh nhật) *cười*
Mọi người cũng có thể hình dung ra đúng không ☆♪
Đó mới là điều quan trọng nhất.

Hình dung ra nụ cười của cậu ấy!!
Mọi người đều trở nên rất hạnh phúc♪
Đó là điều quan trọng nhất☆

Đừng đánh mất đi nụ cười *cười*
Cho dù dần dần bị lãng quên là điều đau buồn nhất
nhưng rồi sẽ ổn thôi
Không phải tất cả mọi người đều quên cậu!!
Sẽ có cả triệu người mất ngủ ngày mai đấy
Vậy nên cậu hãy làm chúng tôi cười và chịu trách nhiệm đi (≧∀≦)☆ *cười

☆☆☆☆☆☆

Có rất nhiều người đang ủng hộ cậu, vì vậy đừng lo lắng nữa☆
hay ít nhất chúng tôi là động lực mạnh mẽ nhất của cậu ☆
Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai lấy đi nụ cười của cậu!
Hãy sống thật thoải mái và tận hưởng cuộc sống ☆
Hãy để hạnh phúc tràn ngập cuộc sống của cậu sau này ☆
Sinh nhật vui vẻ! ☆
FUKUTARO 85☆

English ver.:

[T/N It’s for Jaejoong’s birthday]
Tomorrow is my important friend’s birthday☆
I am sad that I couldn’t get to celebrate it with him…☆

But he must have a great smile on☆¨
I can tell even though I’m not even there (laugh)
Everyone can imagine too right☆♪
That’s the most important thing☆

You smile just by imagining!!
Everyone becomes happy♪
That’s the most important☆

Don’t take away our smile (laugh)
But getting forgotten is the most saddest thing…☆
but its okay☆¨
Not even one person will forget!!
There will be 1 million people who are going to be sleep deprived tomorrow ☆¨
So you better make us smile and take responsibility (≧∀≦)☆ (laugh)

☆☆☆☆☆☆

There are many people who support you, so don’t worry☆
or at least we are the most powerful support you have☆¨
I wont forgive the person who takes your smile away!!
Lets live free and enjoy life☆
Let there be happiness in your future☆
Happy Birthday☆

FUKUTARO 85☆

credit: Fukutaro’s blog
English translated by: Rieko@sharingyoochun
Vietnamese translated by: CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: