[NEWS] 20120221 Kim Jaejoong Confirmed to be in “Time Traveling Dr. Jin” with Song Seung Hun


[NEWS] 20120221 Kim Jaejoong đã xác nhận sẽ tham gia trong bộ phim truyền hình “Time travelling Dr. Jin”

JYJ’s Kim Jaejoong is confirmed to be cast in the drama ‘Time Traveling Dr.Jin’.

Kim Jaejoong đã xác nhận sẽ tham gia trong bộ phim truyền hình “Time travelling Dr. Jin” (Tạm dịch: Tiến sĩ Jin xuyên không)

Along with Song Seung Hun, Kim Jaejoong is expected to play Kim Kyung-tak, a military (naval) officer in Joseon Dynasty in the drama ‘Time Traveling Dr.Jin’ that will be aired on the 1st half of 2012.

Cùng với Song Seung hung, Kim Jaejoong dự kiến sẽ đóng vai Kim Kyung-tak, một sĩ quan hải quân trong thời đại Chosun trong bộ phim “Time travelling Dr.Jin, sẽ được phát sóng trong nửa đầu năm 2012.

In the drama, Kim Kyung-tak is the descendant of a military family and is the best naval officer of Joseon Dynasty. His pride is strong and he has a high competitive spirit but he is also a romanticist who loves only one woman that he has fallen for from his childhood. He will get into a fateful confrontation with Dr. Jin-hyuk (Song Seung Hun) who travels back to the past from 21st century

Trong bộ phim, Kim Kyung-tak là hậu duệ của một gia đình quân sự và là chiến binh hải quân xuất sắc nhất thời đại Chosun. Anh có một lòng tự tôn cùng tinh thần cạnh tranh rất cao, nhưng đồng thời cũng là một người lãng mạn chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ từ thuở ấu thơ. Anh ta sẽ có một cuộc chạm trán định mệnh với Tiến sĩ Jin Huyk (Song Seung Hun), người đã quay trở về quá khứ từ thế kỉ 21.

A representative of the production company, Victory Production, said, “Kim Jaejoong who has successfully debuted in ‘Protect the Boss’ will play Kim Kyung-tak in ‘Time Traveling Dr.Jin’. In the meantime, he will give off his different charms. Please look forward to Kim Jaejoong for his 1st challenge in historical drama.”

Một người đại diện của công ty sản xuất, Victory Production, cho biết: “Kim Jaejoong – người đã khởi đầu rất thành công qua bộ phim “Protect the boss” – sẽ đóng vai Kim Kyung-tak trong bộ phim “Time travelling Dr. Jin”. Trong thời gian đó, anh ấy sẽ thể hiện sức hút khác biệt. Hãy cùng chờ đón sự thử thách đầu tiên của Kim Jaejoong trong một bộ phim lịch sử”.

Credit: TV Daily News
English translated by: The Little Pear of JYJ3 + Shared by: JYJ3
Vietnamese translation + Shared by CielJJ

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS! 

One thought on “[NEWS] 20120221 Kim Jaejoong Confirmed to be in “Time Traveling Dr. Jin” with Song Seung Hun

Add yours

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *jumping* ^^ so excited =)))))))))))))))))))
    Soulmate đúng là cùng một gu chọn phim, cùng thời đại Joseon. Cậu thì từ Joseon về thời hại điện, còn Bé thì tuy ở thời cổ nhưng có người từ hại điện về \:D/
    bị phấn khích ^^ đang tò mò Bé để tóc dài như Cậu
    bùn một nỗi, bé hem đc làm lead, rồi có khi là bị heartbroken, eo…mới nghĩ mà đã ko chịu được.
    cơ mà thôi, h cứ phấn khích cái đã, hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: