[TRANS] ILoveJYJ.com Jaejoong Day Interview with Family Part 03 – JJ’s Love for Fans and Children


[TRANS] Buổi phỏng vấn gia đình Jaejoong Part 3
Tình yêu của JJ dành cho Fans và trẻ nhỏ.

As the readers of JYJ3 already know, the internet radio station http://www.ILoveJYJ.com hasshut its doors amidst controversy. JYJ3 currently does not have clips of any of the aired episodes. As the readers of Part 01 and 02 of the Jaejoong Day Interview translations know, the translations were done from a transcription...
Như bạn đọc của JYJ3 đã biết, kênh truyền hình trực tuyến http://www.ILoveJYJ.com đã đóng cửa sau hàng loạt các cuộc tranh luận. Hiện JYJ3 không nắm trong tay bất cứ clip nào về những tập đã được phát sóng. Những bạn đã đọc bản dịch Part 1 và Part 2 buổi phỏng vấn trong ngày Jaejoong Day hẳn đã biết, tất cả các bản dịch đều được thực hiện từ bản chép lại.

This entry is Part 03 of the station’s interview with Jaejoong’s family.
Dưới đây là Part 03 của Buổi phỏng vấn với gia đình Jaejoong.

There is speculation that the chief administrator of ILoveJYJ.com had private conversations that revealed disrespect for the loved ones of our members. We at JYJ3 sincerely love and respect our members and their loved ones and do not want to do anything that may even potentially hurt or disrespect them. Therefore, we are careful in sharing this entry.
Có vài cuộc tranh luận rằng đoạn hội thoại bí mật của người đứng đầu trong ban quản trị của ILoveJYJ.com đã bị tiết lộ, trong đó có đề cập tới sự thiếu tôn trọng đối với một trong những thành viên của chúng ta. Chúng tôi – JYJ3 – dành một tình yêu chân thành và sự tôn trọng tới JYJ và những người mà họ yêu quý, JYJ3 sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn thương hay thiếu tôn trọng họ. Do đó, chúng tôi đã rất thận trọng trong việc đăng tải bài viết này.

We are sharing this entry because the interview itself is a beautiful account of the caring and loving nature of Jaejoong and his family. The interview makes it self-evident that the only feelings any third-party should have towards them is one of respect and gratitude for raising such a splendid son and brother… Also, we feel that the family members themselves interviewed with the expectation that their voices would be heard. Since the radio station’s shutting down was entirely due to the fault of a third-party, it felt only right that the family’s words get heard as they were intended.
Chúng tôi chia sẻ bài viết này vì buổi phỏng vấn bản thân nó thực sự là một câu chuyện đẹp về sự quan tâm và tình yêu thuần khiết của Jaejoong và gia đình anh ấy. Nó đã tạo nên một bằng chứng chân thật rằng tình cảm của bất cứ ai dành cho gia đình Jaejoong đều là sự tôn trọng và lòng biết ơn vì đã nuôi dưỡng một người con, người em trai tuyệt vời đến như vậy. Chúng tôi cũng cảm thấy các thành viên trong gia đình Jaejoong đều mang trong mình một ước vọng rằng tiếng nói của họ sẽ được mọi người đón nhận khi nhận lời phỏng vấn. Vì việc đóng cửa của kênh truyền hình trực tuyến này hoàn toàn do lỗi của bên thứ ba nên sẽ không có gì là sai khi tiếng nói của gia đình Jaejoong trong cuộc phỏng vấn mà họ tham gia được truyền đi.

Please enjoy the translation, and leave a word of gratitude for Jaejoong and his family. =)
Hãy thưởng thức bản dịch này, và để lại những lời bình luận thể hiện lòng biết ơn tới Jaejoong và gia đình anh ấy.

– JYJ3
As in Part 01 and 02: The conversation is colloquial and the translation reflects that (in other words, the sentences will run into each other and oftentimes will be fragmented).
Như trong Part 01 và part 02: Đây là buổi nói chuyện thông thường và bản dịch sẽ thể hiện điều đó (hay nói cách khác, từng câu nói của mỗi người sẽ xen lẫn nhau và đôi khi rời rạc).

Jaejoong’s special love for his fans is famous.
Jaejoong nổi tiếng với tình yêu đặc biệt dành cho fans.

Older sister:
Chị gái:

The accessories, clothes, shoes and things like that which the fans buy for him,
Phụ kiện, quần áo, giầy dép và những vật tương tự mà fans tặng cho nó,

Jaejoong even reads very carefully the letters that come with them.
Thậm chí cả những bức thư gửi kèm Jaejoong cũng đọc chúng rất cẩn thận.

Nowadays, so many letters come to Jaejoong and he (can) read them only occasionally, but
Every single page he dearly cherishes (alternatively, “he would not let even a single page go by”).
Hiện nay có rất nhiều bức thư được gửi đến cho Jaejoong và nó (có thể) thỉnh thoảng mới có thời gian đọc chúng, nhưng thằng bé luôn nâng niu trân trọng từng trang một (hay nói cách khác, “thằng bé không hề bỏ qua bất kỳ một trang thư nào”)

Recently, on Jaejoong’s birthday, so many presents came in. Ten-something large sacks, boxes from here and there, those from Jamshil (stadium)…
Gần đây, vào ngày sinh nhật của Jaejoong, rất nhiều quà được gửi đến. Hàng chục tải lớn, hộp quà đến từ khắp nơi, có những món quà từ Jamshil (sân vân động)…

The presents filled up a living room.
Những món quà sinh nhật phủ kín phòng khách.

It’s a bit (of a job) to do it by oneself and so he called his sisters (presumably, including the speaking sister) to come, and there were so many letters. It was quite difficult, to open every single one of them.
Có một chút vất vả nếu làm việc đó một mình, do đó nó đã gọi các chị gái (có lẽ bao gồm cả chị gái đang nói) đến, và thực sự có rất rất nhiều thư. Khá là khó khăn khi phải mở từng lá thư một trong số quà đó.

We asked Jaejoong: Where do we put the letters?
Chúng tôi đã hỏi Jaejoong “Em định để những lá thư này ở đâu?”

“There is a box (in the room) behind the living room, and so put each and every one inside the box neatly (alternatively, “one by one”).
“Có một chiếc hộp (trong phòng) đằng sau phòng khách, nên các chị hãy xếp từng lá thư một vào trong chiếc hộp đó.”

Jaejoong keeps and cherishes each and every present that a fan gives him. Please trust (me/him) on this.
Jaejoong cất giữ và nâng niu từng món quà mà fan gửi cho nó. Xin hãy tin vào điều đó.

————————-
Do you really want a grandson first? (T/N: See the recent MBN interview with Junsu’s comments)
Bác có thực sự muốn có cháu trai trước? (T/N: theo như lời của Junsu trong buổi phỏng vấn gần đây trên đài MBN)

* picture of Jaejoong’s niece comes on screen *
*bức hình của cháu trai Jaejoong hiện lên trên màn hình*

Mother:
Mẹ:

This is our Hyunah. Jaejoong… he just really adores Hyunah. (So I said to him,)
Đó là Hyunah của chúng tôi. Jaejoong…nó thực sự rất yêu mến Hyunah. (Vì vậy tôi đã nói với thằng bé rằng)

– Your sister had a baby and she is so cute/pretty… if you marry and have one, she will be even cuter/prettier.
– Chị gái con đã có một cô công chúa rất xinh/đáng yêu…nếu con cũng kết hôn và sinh một đứa, nó chắc chắn sẽ đáng yêu/xinh hơn rất nhiều.

“Mom, I’ll probably have to get married late?” he said.
“Mẹ ah, có lẽ con sẽ phải kết hôn muộn?” thằng bé đáp lại.

– Okay. Then you can marry late, but (in exchange) bring me a grandson early. I’ll raise him for you *whisper*, I said, and
– Okay. Vậy thì con có thể lập gia đình muộn, nhưng (thay vào đó) hãy mang về cho mẹ một đứa cháu trước đi. Mẹ sẽ chăm nó cho con *thì thầm*, tôi nói, và thế là…

“Mom~~~!!” he went.
“Mẹ ~~~~!!” nó chạy ra chỗ khác.

– Ah…. It’s fine! Just have a grandson and bring him (*whisper*), I said, and
Huhuhu (T/N: laughter), it looks like they said this on television!!!!
– Ah…Tốt thôi! Hãy có con trước và đưa nó về đây (*thì thầm*), tôi tiếp và
Huhuhu (T/N: cười lớn), dường như chúng đã nói điều đó trên tivi!!!

Father:
Cha:

But it’s that I wanted to hold my grandson while I’m alive, and so that’s why I told Jaejoong such a thing.
Đó thực sự là ước muốn của tôi, được bế đứa cháu của mình khi tôi còn sống, vì vậy đó là lý do vì sao tôi đã nói điều đó với Jaejoong.

Mother:
Mẹ:

That is, the grandson from the son is special/different (from the grandson from one’s daughter).
Đó là đứa cháu nội của chúng tôi, thực sự đặc biệt/khác biệt (so với cháu ngoại)

Father:
Cha:

Whenever something happens, “(just think about it).
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, (tôi chỉ nghĩ thôi)

Even if one really loved his grandson from his daughters, *inaudible* you still have to cross a branch and it’s still the second-removed branch. (T/N: In traditional Korea, the family tree/lineage is counted so that the descendents from the son’s side is the direct descendents of the parents. In other words, children from one’s daughters are direct descendents of her husband’s parents and are once-removed from the daughter’s parents.)
Thậm chí nếu bạn thực sự yêu đứa cháu ngoại, *đoạn này không nghe rõ*, bạn vẫn phải bỏ qua một nhánh và nó vẫn là nhánh thứ hai bị chuyển đi (T/N: theo truyền thống của Hàn Quốc, phả hệ/cây gia đình rất được chú trọng, vì vậy những thế hệ sau từ người con trai trong gia đình sẽ là con cháu/thế hệ trực tiếp từ cha mẹ. Hay nói cách khác, những đứa trẻ được sinh ra bởi người con gái trong gia đình sẽ là con cháu/thế hệ trực tiếp của bố mẹ chồng và chúng được chuyển khỏi gia phả nhà bố mẹ của người con gái)

So even if you don’t marry, yes? If you can bring us a son, mom and dad will raise him for you… and so that’s where the above story comes from.
Vậy nên, thậm chí nếu con không kết hôn, được thôi? Nếu con có thể đưa về cho chúng ta một đứa cháu, cha và mẹ sẽ nuôi nó cho con…và đó chính là nơi mà câu chuyện đó bắt đầu.

Mother:
Mẹ:

Jaejoong carries his nephews and nieces on his back, hangs them from his neck… he loves them all. He adores his nephews and nieces and he loves children.
Jaejoong thường cõng những đứa cháu trên lưng mình, kiệu chúng lên vai..nó yêu quý tất cả. Nó hết sức chiều chuộng các cháu và thực sự rất yêu trẻ con.

Ah~~ (as for a niece), she’s a fan of her uncle (Jaejoong). Just how much she loves her uncle, indeed!
Ah~~ (với đứa cháu gái), con bé là một fan hâm mộ cậu mình (Jaejoong). Nó thực sự rất yêu cậu của mình!

Father:
Cha:

Ah… aigoo… the uncle… usually in the regular cases, you wouldn’t have (such a doting niece).
Ah…aigoo…nói về cậu…thông thường, các bạn không có đứa cháu đáng yêu như vậy đâu.

She follows him from here, and from there, she just goes to him because she wants to be close to him (T/N: the niece adores Jaejoong)
Con bé đi theo cậu nó khắp nơi, từ chỗ này sang chỗ khác, nó chỉ đi theo vì nó muốn được gần thằng bé (T/N: người cháu gái rất yêu Jaejoong)

Sometimes even I get embarrassed. But because the uncle loves the niece too…
Tôi thỉnh thoảng thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng vì thằng bé cũng rất yêu cháu gái mình…

So when I look at that, that is why I’m reminded of a grandson from Jaejoong.
Vì thế khi tôi nhìn thấy vậy, nó gợi tôi nghĩ tới một đứa con của Jaejoong.

Mother:
Mẹ:

After this airs, there will be a line of people who say they’ll have a son for Jaejoong—what to do?
Sau buổi phát sóng này, sẽ có hàng ngàn người xếp hàng nói họ sẽ sinh con cho Jaejoong – lúc đó chúng ta phải làm sao?

Older Sister:
Chị gái:

When we see (a family with) many sisters, we think about whether… that (there is a popular idea that if one marries into such a family) the bride will have a hard time from the sisters-in-laws… and so is that why Jaejoong can’t seem to get married… so we’re wondering about it… that… that’s not the case, right?
Khi chúng tôi nhìn thấy một gia đình với nhiều chị em gái, chúng tôi nghĩ rằng… việc (hiện khá là phổ biến việc một người được gả vào một gia đình như vậy) cô dâu sẽ có khoảng thời gian khó khăn với những chị em chồng…liệu điều này có phải là lý do vì sao Jaejoong chưa thể kết hôn bây giờ…vì thế chúng tôi đang rất phân vân về điều đó…nhưng nó không hẳn là vấn đề lớn, đúng không?
————————-
So Jaejoong decorated his house well too.
Jaejoong cũng trang trí nhà cửa rất đẹp.

Older Sister:
Chị gái:

I told you this before, but I’ve never seen even a speck of dust in his house. He’s tidy to that degree.
Tôi đã từng nói trước đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bụi, dù chỉ là một hạt trong nhà nó. Thằng bé nó sạch sẽ đến mức độ như thế.

And (props like) chocolates and such, oh how he arranges them so prettily, he put the long chocolate box and its contents on a sofa. I thought it was good for eating and so I was about to eat it, and
Và (những thứ như) sô-cô-la, oh cái cách nó sắp xếp chúng mới thật đẹp làm sao, thằng bé xếp các hộp sô-cô-la dài trên ghế sofa. Tôi đã nghĩ rằng chúng được dành để ăn nên tôi đã định ăn chúng, và

“Nuna!! (T/N: the colloquial way to address one’s older sister) It’s a concept.”
“Nuna!! (T/N: cách nói thông thường để gọi chị gái) Đó chỉ là vật trang trí”

So I couldn’t eat them.
Do đó tôi không thể ăn chúng.

So this time more chocolates came in. I snuck two of them home with me.
Thời gian đó, càng ngày càng nhiều sô-cô-la được gửi đến, nên tôi đã thủ hai hộp mang về nhà.

Jaejoong had so meticulously arranged each one of them as decoration.
Jaejoong đã sắp đặt từng thanh sô-cô-la một cách tỷ mỉ để trang trí.

Even for liquor—when you just glance at it, you’d think “oh someone drank it” because
The liquor (bottle) and the glass were placed together. (So I wondered) can I drink this, since I enjoy drinking? And (Jaejoong says) that’s a concept too.
Thậm chí là với đồ uống – khi bạn chỉ nhìn lướt qua nó, bạn hẳn sẽ nghĩ “oh đã có người uống rồi” vì cả chai rượu và chiếc ly được đặt cạnh nhau. (Vì vậy tôi đã phân vân) Chị có thể uống nó không, vì tôi rất thích uống? và (Jaejoong nói) đó cũng chỉ là để trang trí mà thôi chị ah.
————————-
So we hear that you spent the new years together.
Chúng tôi nghe nói rằng mọi người dành thời gian ở bên nhau trong dịp năm mới.

Mother:
Mẹ:

So Jaejoong and his mom made vegetable pancakes together and were together (for other things, presumably other cooking for the holidays). Made pancakes, and Jaejoong was so happy when he came. He~~ oh geez, we drink together. He drinks with his mom—when he comes over, he always has a glass with his mom. “Hey there, dear son, let’s have a glass,” I say, and (he goes) “Sounds good~~~~~”
Jaejoong và mẹ nó đã làm bánh kếp rau cùng nhau và cùng làm những thứ khác, có lẽ là nấu các món khác trong dịp lễ. Làm bánh kếp, và Jaejoong đã rất hạnh phúc khi nó đến. He~~oh geez, chúng tôi uống cùng nhau. Mỗi lần đến, thằng bé đều uống với mẹ. “Hey, con trai quý tử, uống với mẹ một ly nào”, tôi nói, và nó đáp “oh, thật tuyệt”

So with his dad too and all his sisters too, he shares a glass,
Nó cũng nâng cốc cùng với cha và các chị gái nữa.

Shares jokes, tells of stories of how his life has been.
Chia sẻ những câu chuyện cười, kể những câu chuyện về cuộc sống hiện tại của nó.

Our son?
Con trai của chúng tôi?

It’s a parent’s heart that wants to see their son always. But when we want to see him, I call, and when he is busy, I text him. Then he without fail texts back.
Đó luôn là nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ muốn được nhìn thấy con trai của mình. Nhưng khi chúng tôi muốn gặp thằng bé, tôi sẽ gọi, và khi nó bận, tôi sẽ nhắn tin cho nó. Và nó không bao giờ quên nhắn lại.

Older Sister:
Chị gái:

And what Jaejoong likes the absolute best is… with his sisters, even with his sisters who he hasn’t seen in a while,
Và điều mà Jaejoong chắc chắn thích nhất là… đi cùng với chị gái, thậm chí với người chị mà nó không gặp trong một khoảng thời gian dài,

“Hello Jaejoong” (“cool” or flippant speech)… Jaejoong doesn’t like that.
“Hello Jaejoong” (“lạnh lùng” hoặc cách nói chợt nhả)… Jaejoong không hề thích như thế.

“Jaeeeeeejoong-ah~~~” (while hugging him)—he likes that. He likes to be hugged.
“Jaeeeeeejoong-ah~~~” (và ôm thằng bé) – nó thích như vậy. Nó thích được ôm.

So took an exam the other day, and the day before,
Vậy nên hãy kiểm chứng lại điều đó vào một ngày khác,

From the eldest sister everyone gathered… and we talked about (T/N: literally, “asked”)
Từ người chị lớn nhất, tất cả mọi người tụ họp lại…và chúng tôi nói về (T/N: theo nghĩa đen, “hỏi”)

What kind of a hug is the most comfortable?
Kiểu ôm nào là dễ chịu nhất?

The eldest sister hugged like this (*arms around the neck*)… we all hugged like this,
Chị cả ôm theo kiểu này (*tay vòng quanh cổ*)… tất cả chúng tôi thích ôm như vậy,

Except the 7th sister, she hugged like this (*arms around the waist*).
Riêng có chị Bảy, cô ấy ôm thế này (*tay vòng quanh eo*)

Saying Jaejoong likes this the best, talking about that.
Và Jaejoong nói rằng nó thích kiểu đó nhất.

Jaejoong really loves being hugged.
Jaejoong rất thích được ôm.

Mother:
Mẹ:

Around his birthday… so his sixth sister is a good cook, she cooks very well both Korean and Western dishes.
Gần ngày sinh nhật thằng bé…vì chị Sáu nó là một đầu bếp rất giỏi, con bé nấu ăn rất ngon, cả món Hàn Quốc lẫn món Âu.

And so she went to the market, to feed his brother,
Và khi con bé đi chợ để nấu cho đứa em,

And prepared a feast, and
Nó đã chuẩn bị một bữa tiệc, và

Aw… really, he should eat!
Aw… thằng bé thực sự muốn ăn

(Jaejoong wouldn’t eat,) saying that he has a shoot the next morning.
(Nhưng Jaejoong đã không thể ăn được), nó nói rằng nó có buổi chụp hình vào sáng ngày mai.

Father:
Cha:

What kind of a shoot… *inaudible*
Chụp hình gì vậy…*đoạn này không nghe được*

Mother:
Mẹ:

So the family is eating (without Jaejoong), and oh, just our hearts went out to him,
For a while we kept telling him to eat, but he just took two bites and wouldn’t eat.
I mean, how much would he have liked to have eaten? He’s young, and they like to eat.
And when Jaejoong suppresses that and doesn’t eat… on those occasions, we feel sorry (for him).
Vậy nên cả nhà đã ăn (ngoại trừ Jaejoong), nhưng trái tim chúng tôi đều lụi tắt theo nó (thương Jaejoong). Trong suốt bữa ăn, chúng tôi ra sức thuyết phục thằng bé ăn, nhưng nó chỉ cắn có hai miếng và không ăn gì hết. Ý tôi là nó hẳn là đã muốn ăn đến nhường nào? Nó còn trẻ và những người trẻ rất thích ăn. Khi Jaejoong kìm nén không ăn…vào những giây phút đo, tôi thấy thương xót (cho nó).
————————-
When did you feel your heart going out to him (T/N: literally, “feel the most pity for him”)?
Khi nào bác cảm thấy thương xót cho anh ấy (T/N: nghĩa đen, khi nào trái tim bác nhói đau vì anh ấy?)

When he couldn’t eat very much and was sick, when I can’t be next to him, that is when I feel the most sorry.
Đó là lúc thằng bé không ăn được và bị ốm, và tôi không thể ở bên cạnh nó. Khi đó, tôi rất đau lòng.

That time when Jaejoong hurt his leg and was like that, in the hospital,
Hay vào lúc Jaejoong bị thương ở chân, với tình trạng như vậy ở trong bệnh viện,

Even then, his body (like that), we the parents couldn’t even help him eat, and he had to stay at the company.
Thậm chí cơ thể của nó (trong tình trạng như thế), chúng tôi những người làm cha làm mẹ không thể giúp nó tẩm bổ, và thằng bé tội nghiệp đó phải ở tại công ty.

At that time too, we really felt that (the company) was coldhearted…
Lúc đó, chúng tôi thực sự thấy rằng (công ty quản lý) thật lạnh lùng…

Imagine if when he had hurt his leg, that they had given him a couple days off and told him to go home and rest for a couple days—how nice would that have been.
Hãy thử tưởng tượng xem khi nó bị đau chân, nếu họ cho nó dù chỉ là vài ngày nghỉ và nói rằng hãy về nhà nghỉ ngơi một thời gian – như vậy có phải thật tuyệt làm sao.
——————————–

Thank you from the bottom of our hearts, Jaejoong’s Mother, Father, and Sisters– for raising such a beautiful and kindhearted son!
Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Cha, Mẹ và các chị gái của Jaejoong – những người đã nuôi dưỡng một người con tốt bụng và tuyệt vời đến như thế!

Source: http://www.ILoveJYJ.com and its YouTube Channel..
Transcription Credit: 김떡뽁 of DC TVXQ Gallery.
English translation Credit:,JYJ3 + Shared by: JYJ3
Vietnamese translation Credit: Irisiu@CielJJ + Shared by CielJJ
PLEASE DO NOT TAKE THIS POST OUT OF HERE!

2 thoughts on “[TRANS] ILoveJYJ.com Jaejoong Day Interview with Family Part 03 – JJ’s Love for Fans and Children

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: