[CielJJ’s Vietsub] 20120223 JYJ NII 2012SS Interview


Lần nào cũng là lảm nhảm xD~~ Chúng ta thật là tươi mới~~~ LOL

Translator: HyenaJJ
Timer & Encoder: Susami
Brought to you by CielJJhttps://cieljj.wordpress.com
Special thanks to Yule & Ceci@PrinceJJ for the English subtitles
Photobucket

Download -> Mediafire
Online -> Youtube

3 thoughts on “[CielJJ’s Vietsub] 20120223 JYJ NII 2012SS Interview

Add yours

  1. New Inspiration Icon >”””””< thật là tươi mới, và Jaejae của tôi đã 28 xuân xanh rồi ^^
    sub tốt nha, thanks ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: