[CielJJ’s Vietsub] 20120223 The Day – Jaejoong at Sinrim


Thật sự là ra quá chậm T^T
Nhưng mà gần đây bạn Sét nhiều thứ lu bu quá T__T
Rất muốn làm nhanh hơn ~~
Sẽ cố gắng ở những vid sau T^T

♪Vị trí của em trong trái tim anh ngày càng trở nên nhỏ bé♪
♪Anh phải làm sao đây?♪
♪Anh xin lỗi♪ Nó ngày càng bé lại♪
♪Tại sao khoảng thời gian hạnh phúc này trôi nhanh đến vậy…♪

Đang ốm đấy… Giọng không ổn, mà vẫn thật là ám ảnh T___T

Translator: Irisiu
Timer & Encoder: Susami
Brought to you by CielJJhttps://cieljj.wordpress.com
Special thanks to PrinceJJ for the English subtitle
Photobucket

Download => Mediafire
Online => Youtube

2 thoughts on “[CielJJ’s Vietsub] 20120223 The Day – Jaejoong at Sinrim

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: