[NEWS] 20120229 JYJ Kim Jaejoong’s Overseas Fanclub Donates 10 Million Won for Jaejoong’s Birthday: Crowned “Superior Fans”


[NEWS] 20120229 Fanclub quốc tế của thành viên JYJ Kim Jaejoong đã quyên góp 10 triệu won nhân dịp sinh nhật Jaejoong: họ được mệnh danh là “Superior Fans”

JYJ group member Kim Jaejoong’s overseas fanclub, PrinceJJ, has recently donated 10 million won.
Fanclub quốc tế của thành viên nhóm nhạc JYJ Kim Jaejoong, PrinceJJ, gần đây đã quyên góp từ thiện 10 triệu won.

On Janurary 26th, PrinceJJ collected many gifts to celebrate the birthday of Kim Jaejoong and also did a special projects such as raise 10 million won donations for World Vision International’s campaign which sponsors the planting of mango trees in Africa.
Vào ngày 26 tháng 1, PrinceJJ đã thu nhận rất nhiều món quà được gửi đến để mừng sinh nhật Kim Jaejoong, đồng thời cũng thực hiện một dự án đặc biệt là quyên góp 10 triệu won ủng hộ cho chiến dịch quốc tế của World Vision tài trợ cho công cuộc trồng xoài tại Châu Phi.

JYJ with fellow artists from C-JeS promoted this Mango Tree campaign as part of their Hope Project, and were able to deliver more than 2,000 mango and apple trees to needy countries.
JYJ cùng với những nghệ sỹ khác của C-Jes đã xúc tiến quảng bá cho chiến dịch Mango Tree (Cây Xoài) như là một phần trong dự án của họ Hope Project, và họ đã chuyển đến hơn 2,000 cây bao gồm xoài và táo tới các nước gặp khó khăn.

In addition to the donation, PrinceJJ also gifted to Jaejoong designer tshirts, shoes, jackets, and a CD that was full of birthday wishes from the hearts of international fans. Netizens reacted to the photos of the gifts by saying “Jaejoong’s foreign fans are really great!”, “A donation for a birthday gift is very much Jaejoong’s style”, and “Jaejoong will be so happy, thanks to his international fans”.
Ngoài ra cùng với việc từ thiện, PrinceJJ cũng dành tặng Jaejoong những chiếc áo phông, giầy, áo jacket, và một đĩa CD được thiết kế riêng cho anh với hàng ngàn những lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến từ fan quốc tế. Cư dân mạng xôn xao bởi những bức hình về món quà sinh nhật này với những lời bình luận “fan quốc tế của Jaejoong thật là tuyệt vời!”, “Một món quà sinh nhật là dự án từ thiện quả đúng theo phong cách của Jaejoong”, và “Jaejoong sẽ rất hạnh phúc bởi fan quốc tế của anh ấy”.

PrinceJJ’s note: K-media misreported; the 10 million won donation is from JYJ’s international fans, as stated in our Press Release.
Ghi chú PrinceJJ: hãng truyền thông Hàn quốc K-media đã thông báo nhầm; 10 triệu won tiền từ thiện là từ fan quốc tế của JYJ, như đã được đề cập trong thông cáo báo chí của chúng tôi.

Credit: TV Report via Nate
English translation by: Yule @ PrinceJJ
Vietnamese translation by Irisiu@CielJJ + Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: