[TWITTER] 20120304 Jaejoong Twitter Update


[TRANS] Monitoring Junsu and Yoochun! I am so proud of my little brothers, my members^^ I saw Yoochun and JJunsu (t/n: cute spelling) today but I did not get tired…haha it’s the greatest pic.twitter.com/e9VgjK2M

[V-TRANS] Theo dõi Junsu và Yoochun! Tôi rất tự hào về những đứa em của tôi, những thành viên của tôi ^^ Hôm nay tôi đã gặp Yoochun và JJunsu (t/n: cách phát âm dễ thương) nhưng tôi chẳng hề cảm thấy mệt mỏi… haha điều đó là tuyệt nhất pic.twitter.com/e9VgjK2M

[TRANS] Junsu to Jaejoong: Huh?? What are you looking at?? ㅋ
Jaejoong to Junsu: If I tell you, you might be embarrassed… haha

[V-TRANS] Junsu nói với Jaejoong: Huh? Anh đang xem cái gì vậy?
Jaejoong trả lời: Nếu anh mà nói em biết, em sẽ cảm thấy ngượng đấy, haha.

UPDATED

[TRANS] Cute Yoohwannie ^^

[V-TRANS] Yoohwannie đáng yêu ^^

[TRANS] if gag woman Shin Bora-nim debuts as a singer, i’ll definitely buy her album and listen to it.

[V-TRANS] Nếu nữ nghệ sĩ hài Shin Bora ra mắt với tư cách một ca sĩ, tôi chắc chắn sẽ mua album của chị ấy và lắng nghe nó.

[TRANS] My hair grew a lot~~^^
[V-TRANS] Tóc tôi dài ra nhiều thật~~ ^^

Source: @mjjeje, @1215thexiahtic
English translation by: Yule @ PrinceJJ.com + @The_little_pear + Min@PrinceJJ + @_alovelikewar
Vietnamese translation + Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: