[TRANS] 20120306 Iwama-san talked about Jaejoong


[TRANS][RECAP]RT @akionosuke
Mar7 12:06am(JST) When I asked like ” Isn’t it suck [to be on the plane for] as long as 30hrs?”, he was having a smile all over his face.
7 tháng 3 12:06am(JST) Khi tôi hỏi những câu như “cậu có cảm thấy bức bối (khi ở trên máy bay) trong khoảng thời gian dài tới 30 tiếng đồng hồ không?”, thì tôi chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu ấy.

Mar 12:23am(JST)I cannot imagine what it would be like having 30hrs, either.lol He looked kinda happy as saying “What should I do ~?”
Tháng 3 12:23(JST) Tôi không thể tưởng tượng được sẽ thế nào với chuyến bay 30 tiếng, lol. Cậu ấy vui vẻ nói “Vậy thì em nên làm gì đây~?”

Mar 12:34am(JST) I see. You all care about his health. He isn’t thin. I was worried before because he looked rather bony.This time he’s a little puffy.
Tháng 3 12:34(JST) Tôi hiểu. Tất cả các bạn đều lo cho sức khỏe của cậu ấy. Cậu ấy không hề gầy chút nào. Trước đây tôi cũng từng lo lắng về điều đó bởi trông người cậu ấy rất xương. Thời gian này thì cậu ấy có mập hơn một chút.

Mar 12:40am(JST) When I gave him a hug tightly but roughly, (T/N He describes “Gashitto” in Jap, which is Japanese onomatope to express a little roughly but stably.) he laughed ha-ha-ha then.
Tháng 3 12:40(JST) Khi tôi ôm thật chặt và mạnh, (T/N: ông ấy miêu tả “Gashitto” trong tiếng Nhật có nghĩa là onomatope để thể hiện cái ôm đó có chút mạnh mẽ, dữ dội nhưng vững chắc.) cậu ấy lập tức cười ha-ha-ha.

Mar 12:51am(JST) Well he isnt fat. He used to be too thin once,though. I think he is just what he should be, comparing with what he was then.
Tháng 3 12:51(JST) Well cậu ấy không béo. Nhưng cậu ấy đã từng rất gầy. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở mức độ (vừa phải) mà cậu ấy nên thế, so với trước kia.

Mar 12:55am(JST)Princesses! Did you feel anything about him? Then Gooood night!
Tháng 3 12:55am(JST) Những nàng công chúa! Các bạn có cảm thấy gì về cậu ấy không? Chúc ngủ ngon!

(T/N: Iwama-san luôn gọi fans của Jaejoong là “Princesses” (những nàng công chúa).

Source: @akionosuke
English Translation by: @848bati + Shared by PrinceJJ
Vietnamese translation by Irisiu@CielJJ + shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: