[TRANS] 20120308 Kim Jaejoong’s sister’s tweets.


[TRANS] 20120308 Tweet của chị gái Kim Jaejoong

3:43pm: 이래서연예인들이 우울하고 자살하고!조울증에 우울증 걸리는거다! 나도30이넘어서 조금만화가나면 화내고생각정도는 할수있는사람인데말이지~말이사생이지~내가생각할땐저승사자나 스토커다!아침에재중이의 카톡문구보고 너무놀라 가슴이철렁거렸다~
3:43pm: This is the reason why celebrities get depressed and commit suicide! This is the reason why they become bi-polar or get depressed! I am past my 30’s yet when I get a little mad my anger will just build up~ They’re sasaeng yet I think they rather are Grim Reapers or stalkers! When I heard Jaejoong’s mention on Kakao Talk I was really surprised and my heart skipped a beat.
3:43pm: Đó là lý do vì sao những ngôi sao nổi tiếng thường bị trầm cảm và dẫn đến tự tử! Và đó cũng là nguyên nhân họ bị rối loạn tâm lý hay trầm cảm! Tôi đã ngoài 30 rồi nhưng mỗi lần tôi nổi điên lên là tôi phải giải tỏa sự tức giận của mình~ Saesaeng ư, bọn họ không chỉ đơn thuần là sasaeng~ Tôi cho rằng họ là Grim Reapers – tử thần (T/N: “The Grim Reaper” trong tiếng Anh là một tử thần như một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn) hay những kẻ bám đuôi! Khi tôi đọc những bài viết về Jaejoong trên Kakao Talk, tôi vô cũng ngạc nhiên và tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

3:47pm: 많은단어와 많은표현이있지만~재중이가쓴이 글귀가 세상에서제일 무섭고 우울해보이는것은 왜일까? 3살짜리꼬마도. 자기가하고싶은걸못하게하면 성질도내고 감정표현할수있는데말이지~나하나 즐겁다고!모든이의가슴에 피멍들게하는 사람들~
3:47pm: Even though there are so many words and expressions, why is it that Jaejoong’s has become the most frightening and depressing one? Even three year olds are able to express themselves when they aren’t able to do what they wish to do. For the purpose of one’s self-fulfillment, they hurt others mentally (through the heart).
3:47pm: Cho dù có rất nhiều từ ngữ và cách diễn đạt khác nhau, nhưng tại sao những câu nói bộc lộ sự bức xúc của Jaejoong lại trở thành điều đáng sợ và thất vọng nhất trên đời này? Ngay cả đứa trẻ con 3 tuổi cũng có thể tự do thể hiện sự tức giận và cảm xúc của nó khi nó không thể làm được những gì mà nó muốn~ Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, những con người đó (sasaengs) gây ra tổn thương cho người khác (những vết thương cứa vào tim).

3:52pm: 그사람들아니어도 충분히힘든 아이들인데! 옆에서 해줄수 있는건!아무것도없다는 이슬픈현실이 너무나도싫다! 세상에서제일슬픈문장.생각.표현.재중이의이한마디
3:52pm They’re still children who were already mentally exhausted even without them! [sasaeng]. Even though I am next to him [not in a literal sense] there is nothing I can say or do to help him. I hate this sad reality! The world’s most depressing message. thought. expression from Jaejoong.
3:52pm Cho dù không có bọn họ [sasaeng] họ đã là những đứa trẻ luôn mệt mỏi, kiệt sức về mặt tinh thần rồi. Ngay cả khi tôi ở bên cạnh nó [không hẳn theo nghĩa đen] thì tôi cũng không thể nói gì hay làm gì để giúp nó. Tôi ghét cái thực tế đáng buồn này! Dòng cảm xúc, suy nghĩ buồn thảm nhất trên thế giới này là những câu chữ mà Jaejoong đã từng nói.

1h ago
This became the saddest expression in my life to me, who is a pregnant, and made me to think. “IF MY JOB IS TO DIE WHEN THEY TELL ME TO DIE, THEN…” I am so sad and tears are falling down that I had to make my baby-to-be-born to see the world’s saddest expression.
Với tôi – một người đang mang bầu, đây là những dòng cảm xúc buồn nhất trong cuộc đời mình, và nó khiến cho tôi phải trăn trở. “NẾU VIỆC CỦA TÔI LÀ PHẢI CHẾT KHI HỌ BẢO TÔI LÀM VẬY, VẬY THÌ…” (T/N: Câu này rất khó dịch thoát nghĩa, ý của Jaejoong là những sasaeng luôn muốn kiểm soát mọi hành động của anh ấy, cứ như thể nếu họ muốn Jaejoong làm gì thì anh ấy phải chấp nhận và làm theo vậy). Nước mắt tuôn trào và tôi đau buồn đến nỗi tôi muốn chỉ cho đứa con của tôi phải được nhìn thấy, được hiểu nỗi đau khổ lớn nhất trên đời này.

4:03pm: 하지만! 쭝이옆엔!사생만존재하지않으니까~전에했던말이생각난다!한사람이라도 자기노래를 들어주고 지켜주는 펜이
4:03pm However, there aren’t just sasaengs around Jaejoong. I recall something he once said before, ‘I’ll sing even if there is just one person who will listen to my music and protect me’
4:03pm: Tuy nhiên, xung quanh Jaejoong không chỉ có sasaengs~ Tôi nhớ lại những gì Jaejoong đã nói trước đây, “Em sẽ vẫn hát ngay cả khi chỉ có duy nhất một người lắng nghe ca khúc của em và bảo vệ em”

4:06: 있어 감사하고 노래부를수있다고~지금재중이는 그런펜들을 위해노래하고있고 즐거워 하고있을것이다! 사생이아닌 펜을 위한 노래를 부르고있겠지?아픔만큼힘듬만큼 그뒤에 웃음주는펜이 있기때문에 오늘하루도쭝일 위로할수있을것이다^^
4:06: Thus he is very thankful and is able to continue to sing. Right now Jaejoong is singing for those fans and is doing so happily. He isn’t singing for sasaengs, correct? No matter how hard it is and how much it has hurt, for those fans whom have been supporting him with smiles, even today they should be able to support/protect him.
4:06pm: Do đó, thằng bé vô cùng biết ơn những người ủng hộ nó và có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Bây giờ Jaejoong hát vì những fan hâm mộ và vô cùng hạnh phúc khi được làm điều đó. Nó không hát vì các sasaengs, đúng không? Cho dù có khó khăn đến đâu, có bị tổn thương, đau đớn đến mức nào, nhưng với những fan hâm mộ – những người vẫn luôn ủng hộ nó với nụ cười trên môi, họ sẽ luôn ủng hộ/bảo vệ thằng bé cho đến tận ngày hôm nay.

1h ago
You chose the hard occupation as entertainer! I see your face who said you are happiest when you sing! Although you cannot sing freely in your country, even if you want to sing~ But
Em đã chọn con đường sự nghiệp khó khăn là một người làm nghề giải trí! Chị có thể nhìn thấy khuôn mặt của em khi em nói em hạnh phúc nhất khi được hát! Cho dù em không thể tự do hát ngay tại quê hương, đất nước mình, cho dù em muốn được hát bao nhiêu~ Nhưng

1h ago
I am proud of you who is singing for you and your fans somewhere. The place is not important but where you think you are in your heart is more important~ Because you do not give up singing and because you sing I am really happy! I am really happy to listen to your good songs^^
Chị rất tự hào về em, cậu nhóc luôn hát vì bản thân mình và vì những fan hâm mộ của em ở khắp mọi nơi. Ở đâu không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là trái tim của em luôn hướng về đâu khi em ở một nơi nào đó~ Vì em không thể từ bỏ sự nghiệp ca hát, và vì khi em hát chị vô cùng hạnh phúc! Chị thực sự hạnh phúc khi nghe những ca khúc tuyệt vời của em^^

55m ago
I love you!^^ My brother, you are the most handsome when you smile! Because you smile~ You are happy~ ♥♥ pic.twitter.com/xB4RvqBm
Chị yêu em!^^ Em trai bé bỏng của chị, em đẹp trai nhất khi em cười! Vì thấy em cười~ nghĩa là em đang hạnh phúc ♥♥

Photobucket

25 min ago
BEST gifts that I want to receive as my birthday present~~~ 5th~ Female underwear~ (JJ always give me male under wear) 4th~ large pregnancy clothes 3rd~ ipad JJ promised me 2 years ago 2nd~~present that Junsu promised 3 or 4 years ago 1st~ the laptop and computer Jaejoong promised on new year~ hopefully you will keep the promise? ^^
Những món quà tuyệt nhất mà chị muốn nhận trong ngày sinh nhật chị~~~ Thứ 5~ Đồ lót nữ~ (JJ luôn tặng tôi quần lót nam) Thứ 4~ Đầm bầu rộng rãi Thứ 3~ ipad (JJ đã hứa với tôi 2 năm trước) Thứ 2~ món quà mà Junsu đã hứa với chị 3 hay 4 năm trước. Thứ nhất~ chiếc laptop và máy tính mà Jaejoong đã hứa vào dịp năm mới~ Chị tin rằng em sẽ giữ lời hứa, nhỉ? ^^

CielJJ’s Note: 1h ago, 25minute ago.. tính tại thời điểm người dịch bản tiếng Anh.
Translator’s Note:
-I CAPITALIZED the JJ’s saddest expression
-Because this is a rough translation, there might be many grammatical and spelling mistakes.
-No infringement of copyright intended.
-Please DO NOT post and/or modify my translation on any TVXQ5, TVXQ2, COUPLE SHIPPER, ACGAE, ONLY-ONE-MEMBER and/or SASENG SUPPORTING sites.
-Have a nice day! :)
Ghi chú:
-Tôi viết hoa những dòng chữ thể hiện nỗi đau của JJ
-Vì đây là bản dịch thô, nên không tránh khỏi những sai sót về lỗi ngữ pháp và chính tả
-Nghiêm cấm vi phạm bản quyền
-Xin đừng post và/hoặc chỉnh sửa bản dịch của tôi trên bất cứ trang nào thuộc TVXQ5, TVXQ2, COUPLESHIPPER, ACGAE, ONLY-ONE-MEMBER và/hoặc SASENG SUPPORTING
-Ngày lành! 

Source: @mk_taiji
English Translation by: Buniustyle of JYJ3 + @ dlwpdldhkdlwp
Shared by: JYJ3 + @ dlwpdldhkdlwp
Vietnamese translation by Irisiu@CielJJ +  Shared by CielJJ
PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: