[TRANS] Alcohol by Jaejoong from JYJ Music Essay


[TRANS] “Rượu” Jaejoong – JYJ Music Essay

Photobucket

Intoxicated, like dragging a heavy bag
Standing in front of the entrance, pressing in the key code
But somehow, I cannot recall the key code that I have memorized by heart
Why did I drink so much to the point of being drunk?Don’t know if you guys have ever done this before?
Don’t want to watch TV, don’t want to play the piano, don’t want to read any books
And don’t want to look at the people walking back and forth in that world beyond my window
I want to hide
Say, như vác trên mình một chiếc túi nặng
Đứng ngay trước thềm cửa, và nặng nhọc nhập mã khóa
Nhưng không hiểu sao, tôi không tài nào nhớ nổi mã khóa mà tôi đã khắc ghi trong tim
Tại sao tôi lại uống nhiều đến nỗi say mèm thế này? Tôi không biết rằng liệu các bạn đã bao giờ làm như vậy chưa?
Không muốn xem Tivi, không muốn thả tay trên phím đàn piano, không muốn lật một trang sách nào để đọc
Và không muốn nhìn người qua lại trong cái thế giới bên ngoài khung cửa sổ
Tôi muốn chạy trốn

In the end, I can only lie on the sofa motionlessly
Have no urge to move, only stare blankly at the cactus
Rốt cuộc, tôi chỉ có thể nằm dài bất động trên chiếc ghế sofa
Không hề muốn cử động, chỉ có thể nhìn vô thần vào chậu cây xương rồng

As I was staring at the cactus I suddenly realized I was talking to myself, “Am I feeling a little bit lonely?”
The fate of a cactus is that if the heart of his core have been fiddled with, his life would be shortened
The cactus seems to say to me, “you are lonely, just like me”Lonely, frustrated, depressed
There’s nowhere I can go to let out my feelings
At that time, the only friend I could find, was alcohol
Khi nhìn vào chậu cây xương rồng tôi chợt nhận ra tôi đang nói chuyện với chính mình, “Tôi có cảm thấy cô đơn chút nào không?”
Thiên mệnh của cây xương rồng đã định rằng nếu tấm lòng chân thật của nó bị lừa dối, thì cuộc đời của nó sẽ trở nên ngắn hơn
Cây xương rồng dường như nói với tôi rằng, “anh đang cô độc, giống như tôi” Cô đơn, nản lòng, phiền muộn
Không có bất cứ chốn nào tôi có thể đi để gạt bỏ những cảm xúc đó
Ngay lúc này, chỉ có duy nhất một người bạn tôi có thể tìm đến, đó là rượu

But this thing
I would definitely despise it tomorrow
However, I think I would nonetheless continue to pursue it
Nhưng chính điều đó
Chắc chắn tôi sẽ khinh miệt nó vào ngày mai
Tuy nhiên, tôi cho rằng dẫu sao tôi sẽ vấn tiếp tục đi tìm đến nó
(T/N: nó ở đây là rượu)

Credits: TVXQBaidu
Trans: princessepiggy @ DBSKnights
Shared by: DBSKnights + JYJ3
V-trans by Irisiu@CielJJ + Shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

One thought on “[TRANS] Alcohol by Jaejoong from JYJ Music Essay

Add yours

 1. Jaejoong, có tin không nếu em nói rằng, em chưa bao giờ say, nhưng em đã từng trải qua những cảm giác giống như anh?

  Khi viết những dòng này, anh đang nghĩ gì? Cái cảm giác đó do rượu mang lại, nói em nghe, anh đã trải qua tới bao nhiêu lần? Sự trống rỗng, cô độc và vô phương đó, thực ra đã bao trùm lấy anh trong bao lâu?

  Jaejoong ~ Anh gói ghém nỗi đau của mình và giải tỏa nó với rượu, anh chôn kín chúng và đối mặt với sự cô đơn ~

  “Thiên mệnh của cây xương rồng đã định rằng nếu tấm lòng chân thật của nó bị lừa dối, thì cuộc đời của nó sẽ trở nên ngắn hơn”

  Có giống anh không, Jaejoong?

  Muốn nói thật là nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu ~

  Jaejoong, giá mà em có thể uống rượu với anh XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: