[TRANS] From JYJ’s Music Essay Their Rooms – “The Cat”


Note: Đây là một bài viết khá cũ, nhưng vì nó chứa những suy nghĩ rất riêng của Jaejoong nên CielJJ quyết định dịch và post lại ^___^

[TRANS] Trích đoạn trong JYJ Music Essay Their Rooms – “Mèo”

Photobucket

Cat is really an animal that I have lots to learn from.
Thực sự mèo là loài động vật mà có rất nhiều điều khiến tôi phải học hỏi.

At times it can be seen lazily lounging about,
yet when it is on the move it romps around with such high-spirit,
enjoying aggresiveness and composure simultaneously, the cat is. There is no mid-point!
Có những lúc ta nhìn thấy chúng lười biếng nằm ườn trên ghế,
Nhưng khi nó bắt đầu chuyển động thì nó chạy nhảy với một tinh thần cao nhất,
Trải nghiệm sự quyết đoán táo bạo đầy mạnh mẽ và sự điềm tĩnh cùng một lúc, mèo là như thế đó. Không có một điểm trung gian nào hết!

Maybe it hates to be lukewarm.
And how straightforward is its temperament.
Có lẽ nó ghét trở nên lãnh đạm.
Và tính khí của nó quả là thẳng thắn làm sao.

Thinking that it is the best in the world.
And for that it expresses its likes and dislikes straightforwardly too.
Tôi nghĩ nó là con vật giỏi nhất trên thế giới này.
Và mèo cũng thể hiện sự yêu thích hay chán ghét một cách thẳng thắn.

In fact, I am envious of such cat.
I , from time to time, do not express my feelings straightforwardly.
Because there were times that I got hurt, times that I did things that made people misunderstand me.
If I have a simple nature like the cat at least there will be no bad aftertaste.
Tôi thật sự ghen tị với những chú mèo đó.
Tôi, trải qua bao thời gian, vẫn không thể biểu hiện cảm xúc của mình một cách thằng thắn được.
Bởi vì (nếu làm vậy) có những lúc tôi bị tổn thương, hay có những lúc những điều tôi làm sẽ làm mọi người hiểu lầm tôi.
Nếu tôi có bản tính đơn giản như những chú mèo thì ít nhất sẽ không có những dư vị đắng còn đọng lại.

It seems that cat doesn’t like me.
Doesn’t matter how much I care for the cat, if the cat hates it it will just completely ignores me.
Maybe as a pet it is the worst however,
Its straightforward expression of feelings, the way it doesn’t get hurt, and the way it loves itself,
I want to learn from it.
Dường như mèo không giống như tôi.
Cho dù tôi có quan tâm đến nó bao nhiêu, mà nó không thích điều đó thì cuối cùng nó cũng hoàn toàn phớt lờ tôi.
Có lẽ để mèo làm thú nuôi là điều tồi tệ nhất, tuy nhiên,
Sự biểu lộ cảm xúc một cách thẳng thắn, theo cái cách mà chúng không bị tổn thương, và theo cách mà chúng yêu bản thân mình, tôi muốn học hỏi điều đó.

Translation Credit: @starfieldsho
Shared by: JYJ3
V-trans by Irisiu@CielJJ + Shared by CielJJ

One thought on “[TRANS] From JYJ’s Music Essay Their Rooms – “The Cat”

Add yours

  1. đoạn cuối cùng thực ra phải dịch là mèo không thích tôi mới đúng ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: