[TRANS] Jaejoong’s “Untitled” in Their Rooms – Music Essay


[TRANS] Their Rooms – Music Essay do Jaejoong sáng tác “Untitled”

Untitled

Photobucket

Someone said this before:
There’s a need for partings/goodbyes between people.
After these partings/goodbyes, you’ll meet other people.
And perhaps then you’ll be able to find your soulmate among those people you’ve met.
Có người từng nói rằng
Sự chia xa giữa người với người là điều thiết yếu trong cuộc sống.
Sau sự chia xa này, bạn sẽ gặp được những người khác
Và có thể tới lúc ấy, bạn sẽ tìm thấy soulmate của mình trong số những người mà bạn đã gặp

Someone also said this before:
Destiny and Love are unpredictable.
Which is why we are constantly like this, repeatedly going through goodbyes and hellos (T/N: meeting new people)
Có người đã từng nói rằng
Định mệnh và tình yêu là điều không thể suy đoán được
Đó là lý do tại sao chúng ta lại như thế này, luôn trải qua sự chia xa và gặp gỡ mới (T/N: gặp những người mới)

Isn’t that so?
Không phải vậy sao?

Credit: herojjbar
Translated by: Min @ PrinceJJ
Shared by: PrinceJJ
V-trans by beheo_number1@CielJJ + Shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

One thought on “[TRANS] Jaejoong’s “Untitled” in Their Rooms – Music Essay

Add yours

 1. Sao nhỉ?

  Rõ ràng bài này rất ngắn. Rõ ràng nó chỉ có đôi ba câu. Nhưng tớ đã đọc đi đọc lại, rất nhiều lần. Đã ngẫm nghĩ về nó, trong khá lâu.

  Jaejoong ~ Người ta có thể mất cả đời người để nghiệm ra những điều anh viết, anh có biết điều đó không?

  Gặp gỡ, chia xa, hội ngộ và ly biệt, thực ra là những điều tất yếu mà bất cứ người nào cũng phải trải qua. Không có gì tồn tại vĩnh hằng, cũng chẳng có sự chia tay nào là mãi mãi.

  Mất đi một thứ, có thể là sự chuẩn bị cho những thứ khác. Một cánh cửa đóng lại, tất sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Chia xa những người bạn cũ, nhưng sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Cuộc sống chẳng phải là một chuỗi ngày của
  những điều đối lập nhau như vậy?

  Định mệnh và tình yêu, là những điều chẳng thể nào suy đoán được ~

  Vậy thì, hãy cứ sống hết mình cho thực tại, chẳng phải thế sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: