[NEWS] 20120416 Song Seung Heon/Kim Jaejoong’s “Dr. Jin” to compete against Jang Dong Gun’s “Gentleman’s Dignity” in May


[NEWS] 20120416 “Dr. Jin” của Song Seung Heon/Kim Jaejoong sẽ là đối thủ của Jang Dong Gun “Gentleman’s Dignity” vào tháng Năm

Photobucket

On the 16th, MBC officials stated that their special planning committee decided this weekend that the new MBC drama “Time Slip Dr. Jin” starring Song Seung Heon and Kim Jaejoong would become the successor to “Feast of Gods” and have its first broadcast on May 26th. The drama “May Queen” which originally was supposed to take this spot has been postponed.
Vào ngày 16, đại diện chính thức của MBC đã thông báo bộ phận kế hoạch đặc biệt đã quyết định vào cuối tuần vừa qua rằng bộ phim mới của đài MBC “Time Slip Dr. Jin” với sự tham gia của Song Seung Heon và Kim Jaejoong sẽ tiếp nối bộ phim “Feast of Gods” và sẽ được lên sóng vào ngày 26 tháng Năm. Bộ phim vốn được coi là sẽ chiếu vào thời điểm này, “May Queen”, đã bị hoãn lại.

Accordingly, ‘Time Slip Dr. Jin’ will be in direct competition with Jang Dong Gun’s SBS drama “Gentleman’s Dignity”. These dramas will both be weekend dramas that will air at the same time. Additionally, both will start broadcast on May 26th. Because Song Seung Heon and Jang Dong Gun are both extremely popular celebrities, there is expected to be a large battle between the two [for ratings].
Theo nguồn tin này, “Time Slip Dr. Jin” sẽ trở thành đối thủ trực tiếp với phim của Jang Dong Gun phát sóng trên SBS “Gentleman’s Dignity”. Đây đều là những bộ phim cuối tuần được chiếu vào cùng thời điểm. Thêm vào đó, cả hai đều lên sóng đầu tiên vào ngày 26 tháng Năm. Bởi Song Seung Heon và Jang Dong Gun đều rất nổi tiếng, nên sự cạnh tranh lớn giữa hai bộ phim về rating đã được dự đoán trước.

‘Time Slip Dr. Jin’ is based on the highly successful Japanese comic series “JIN” and tells the story of a modern age physician who goes back in time to the Joseon era. Song Seung Heon and Kim Jaejoong will take the place as the two lead male roles.
“Time Slip Dr. Jin” được dựa trên bộ truyện tranh vô cùng thành công của Nhật Bản “JIN” và kể về một bác sĩ hiện đại trở về thời Joseon. Song Seung Heon và Kim Jaejoong sẽ đảm nhiệm hai vai chính trong phim.

[Parts not concerning Dr. Jin omitted]
[Lược bỏ những phần không liên quan tới Dr. Jin]

Source: Yahoo Korea News
English Translated by: Yule @ PrinceJJ
Shared by: PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: