[OTHER TWITTER] 20120426 Cập nhật Twitter các chị gái của Jaejoong


Photobucket

Photobucket

[TRANS] Su ya~ How about this man? I will tell you his phone number ^^ If you have a baby~ (you guys) can meet at the hospital immediately!!! Puhaha! However, this man!! He might reject you~ He is from the Joseon era, you know. http://bit.ly/JDTr0C
[V-TRANS] Su ya~ (CielJJ note: Suyoung, chị thứ tám của Jaejoong)~ Em thấy chàng trai này thế nào? Chị sẽ cho em số điện thoại của cậu ấy ^^ Nếu bọn em có em bé ~ (các em) có thể gặp nhau ở bệnh viện ngay lập tức!!! Puhaha! Tuy thế, chàng trai này!! Cậu ta có thể từ chối em~ Cậu ấy xuất phát từ thời Joseon, em biết đó.

Photobucket

[TRANS] Because of Jjoongie…I laugh and I cry…This guy…How long will it take?? Our Jjoongie~~~is cool. haha.
[V-TRANS] Bởi vì Jjoongie… Tôi cười rồi tôi khóc… Cậu nhóc này… Nó sẽ kéo dài bao lâu đây?? Jjoongie của chúng ta~~~ rất tuyệt. haha.

Photobucket

[TRANS] Isn’t it Daebak? Pretty, right?
[V-TRANS] Chẳng phải nó rất tuyệt sao? Tốt, đúng không?

Credits: @mk_taiji + @Shie486
English translation by @_alovelikewar
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: