[Hướng dẫn] Cách đăng kí ở trang chủ của MBC (dành cho fans nước ngoài)


[Tutorial] How to register at MBC’s website (for foreign fans)

Register with MBC’s website in anticipation of gaining access to photos and videos of “Time Slip Dr. Jin”. Those who have registered will be able to view MBC’s dramas in HD via live streaming on their website.
Đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ muốn được theo dõi các bức ảnh và clip của “Time Slip Dr.Jin”, trang chủ của MBC đã mở ra dịch vụ đăng kí. Họ sẽ có thể xem những bộ phim của MBC trực tiếp bằng HD qua đường dẫn trên trang chủ.

Other registration benefits: You can write encouraging comments to Jaejoong at Dr. Jin viewers’ board. You will also be eligible to vote for him in MBC awards at the end of the year (F: @penderly)
Các quyền lợi khác cho người đăng kí như: Bạn có thể viết những lời động viên gửi tới Jaejoong tại bảng tin dành cho Dr.Jin. Bạn cũng có thể bình chọn cho anh ấy tại những lễ trao giải của MBC vào cuối năm.

Tutorial was posted by 일수아줌마 at Jaejoong DC Gallery. Thank you for your help!

1. Go to http://www.imbc.com/
Vào trang http://www.imbc.com/
Photobucket

2. Click to go to registration:
Click để tới phần đăng kí

Photobucket

2. State you’re a foreigner living abroad:
Xác minh bạn đang sống tại nước ngoài:

Photobucket

3. Check to agree to their policies and terms of use:
Tick để đồng ý với các chính sách và điều khoản sử dụng:

Photobucket

4. Fill out your information and verify:
Điền các thông tin cá nhân của bạn và xác thực:

Photobucket

5. If successful, you will encounter these pages:
Nếu thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang này

Photobucket

6. Email or fax a copy of your ID to MBC in order for registration approval. The fax number is listed in the previous photo. To email, please go to http://help.imbc.com/ and the follow the instructions detailed below:
Email hoặc fax bản sao ID của bạn tới MBC để xác nhận đăng kí. Số fax được liệt kê ở tấm ảnh trước. Để gửi email, truy cập vào trang http://help.imbc.com/ và làm theo hướng dẫn:

Source: Jaejoong DC Gallery
Shared by: PrinceJJ
V-trans by HyenaJJ@CielJJ and shared by CielJJ

One thought on “[Hướng dẫn] Cách đăng kí ở trang chủ của MBC (dành cho fans nước ngoài)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: