[PRINCEJJ’S PROJECT] Poster và sách tin nhắn “Gửi trọn yêu thương đến Jaejoong”đã đến tay Jaejoong


Chúc mừng PrinceJJ và Lovin’JJ vì dự án vô cùng ý nghĩa này ^_______^

PrinceJJ & Lovin’JJ is proud to announce the successful completion of the Send Our Love to Jaejoong project. For more details on this project, please visit this post.
There are many people we would like to thank for helping us with this project:
PrinceJJ và Lovin’JJ trân trọng thông báo kế hoạch Gửi trọn yêu thương đến Jaejoong đã kết thúc thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về project này, các bạn hãy truy cập bài này.
Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành tới các bạn đã giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi hoàn thành project.

1) Star_Leng for designing the poster for the project and for gifting us with a chibi Jaejoong image to be used in the message book. HoodwinkerS2 (Ginny) for designing our current and past banners.
1) Cảm ơn Star_Leng đã thiết kế poster cho project cũng như đã tặng chúng tôi hình ảnh chibi Jaejoong được sử dụng trong sách tin nhắn. Cám ơn HoodwinkerS2 (Ginny) đã thiết kế banner trước đây và hiện tại của chúng tôi.

2) Hazy for inputting the messages onto the posters and the translators (Yule, Shermin, Min and Dec) who translated and edited the messages.
2) Cám ơn Hazy đã lưu những dòng tin vào poster và các dịch giả (Yule, Shermin, Min và Dec) đã chỉnh sửa và chuyển ngữ các tin nhắn.

4) Yule for handling all the printing and delivery aspects of this project. Please thank father-in-law for being such a great help!
4) Cám ơn Yule đã xử lý toàn bộ khoản in ấn cũng như vận chuyển của project. Mong bạn hãy gửi lời cám ơn chân thành tới bố chồng cho sự giúp đỡ nhiệt tình này!

5) All the fans who have sent in loving and uplifting messages for Jaejoong. We were deeply moved by the 1500+ messages that were emailed to us. Jaejoongists are dae to the bak!
5) Cám ơn tất cả những người hâm mộ đã gửi những tin nhắn yêu thương và cổ vũ Jaejoong. Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được hơn 1500 tin nhắn. Những người hâm mộ Jaejoong DAE to the BAK!

The final poster
(The poster is framed in glass and the photo was taken outdoors so the shadows you see are reflections of trees in the photo.)
Poster cuối cùng
(Poster đóng trong khung kính và bức hình này được chụp từ bên ngoài, vậy nên bóng trong hình mà các bạn thấy là của cây bên ngoài)

Photobucket

Close-ups of the poster
Cận cảnh poster

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

The message book
We used the poster’s image as the cover, as the message book is a continuation of the messages on the poster.
Cuốn sách tin nhắn
Chúng tôi dùng poster làm bìa sách, bởi cuốn sách này là phần tiếp theo của các tin nhắn trên poster.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chibi Jaejoong on each and every page ^___^
Hình chibi Jaejoong trên các trang ^___^

Photobucket

Between filming a drama and a movie simultaneously and also attending a solo fanmeeting in Taipei, Jaejoong will need plenty of energy. It’s not much but we sent Jaejoong 10 boxes of red ginseng from 천지양 in hopes that the ginseng will provide him with some strength and nutrition.
Đồng thời quay hai bộ phim cùng việc tham dự buổi gặp mặt fans tại Đài Loan, Jaejoong cần có thể lực thật tốt. Dù không nhiều nhưng chúng tôi đã gửi đến Jaejoong 10 hộp nhân sâm đỏ từ 천지양 với hy vọng chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh cũng như dinh dưỡng cho Jaejoong.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

This past weekend when PrinceJJ’s Yule went to deliver the project and ginseng to Crebeau Jeff, there were many fans inside but none of Jaejoong’s sisters were there. Staff at the store told Yule that there was a family event and it was only later, after we saw Jaejoong’s sisters’ tweets, that we found out that it’s because one of Jaejoong’s sisters had given birth to a baby girl. Congratulations to the lovely family! Uncle Jae is destined to be surrounded by beautiful women.
Vào tuần trước PrinceJJ Yule đã tới Crebeau Jeff để gửi tặng đồ và nhân sâm, có khá đông người hâm mộ nhưng không ai trong số các chị của Jaejoong có mặt ở đây. Nhân viên tại đây cho Yule biết rằng đang có một sự kiện gia đình và ngay sau đó, khi thấy tweet của chị Jaejoong, chúng tôi được biết rằng đó là vì một chị của Jaejoong vừa sinh một bé gái. Chúc mừng đại gia đình đáng yêu! Cậu Jae quả là có số được gái đẹp vây quanh J).

Yule handed over the project and the staff was very attentive and assured her that it will be given to Jaejoong.
Yule bàn giao project và các nhân viên của Crebeau Jeff vô cùng chu đáo, họ đảm bảo rằng poster và sách sẽ được gửi tới tận tay Jaejoong.

Five weeks ago, when PrinceJJ delivered Jaejoong’s birthday gifts, Jaejoong’s sister Su Young had asked us if we wanted a signature from Jaejoong and we said yes, that would be so wonderful. This time, when PrinceJJ returned to deliver the poster and message book project, we didn’t think that we would receive Jaejoong’s signature because Su Young wasn’t there. However, to our great surprise, when the staff found out that Yule was from PrinceJJ, they asked her “Are you Yuri?” (Haha, it looks like Su Young had a difficult time pronouncing Yule’s name so Yule accepted to be called “Yuri” by her.) Yule said yes and the staff told her that Su Young had instructed them that if Yuri drops by, to please give her this:
Năm tuần trước, khi PrinceJJ gửi tặng quà sinh nhật tới Jaejoong, chị Su Young hỏi chúng tôi có muốn chữ ký của anh không, và chúng tôi nhận lời, điều đó thật tuyệt vời. Lần này, khi PrinceJJ trở lại gửi tặng poster và sách tin nhắn, chúng tôi không nghĩ rằng có thể nhận được chữ ký của Jaejoong bởi chị Su Young không có ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự bất ngờ khi nhân viên nhận ra Yule đến từ PrinceJJ, họ hỏi Yule “Bạn là Yuri phải không?” (Haha, có vẻ chị Su Young gặp khó khăn trong việc phát âm tên Yule, vậy nên Yule đồng ý để chị ấy gọi là “Yuri”.) Yule nói đúng vậy và các nhân viên nói chị Su Young dặn họ rằng, nếu Yuri ghé qua, hãy gửi cho cô ấy cái này:

Photobucket

Wow! ♥♥♥ Thank you so much! Thank you Su Young for being so considerate to JJ’s fans. And thank you a million times to Jaejoong for being so sweet and remembering that we’re your international fansite so you wrote in 4 different languages in your signature to us.
Wow! Cám ơn chị rất nhiều! Cám ơn chị Su Young đã vô cùng quan tâm đến người hâm mộ JJ. Và cám ơn Jaejoong triệu triệu lần, anh thật đáng yêu khi luôn nhớ chúng em là cộng đồng người hâm mộ quốc tế và đã viết bằng 4 ngôn ngữ khác nhau cùng chữ ký của mình.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

We have many exciting new support projects in store for 2012, including a charity to which PrinceJJ is deeply committed.
Trong năm 2012 chúng tôi vẫn còn rất nhiều project mới ủng hộ Jaejoong, bao gồm cả chương trình từ thiện do PrinceJJ đứng ra tổ chức.

Please kindly donate for our next round of support projects for Jaejoong! Any amount is appreciated and will go a long way. We aim to continue supporting Jaejoong through various projects and let him feel the love of his fans worldwide!
Mong các bạn hãy tiếp tục đóng góp cho project ủng hộ Jaejoong! Dù ít dù nhiều thì chúng tôi đều trân trọng và lượng tiền đó sẽ trải qua một chặng đường dài. Mục đích mà chúng tôi hướng tới là ủng hộ Jaejoong qua một loạt các project để anh có thể biết đến tình cảm của những người hâm mộ quốc tế!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Shared by: PrinceJJ
V-trans by KNPRO@CielJJ + shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: