[JFU’S PROJECT] Dự án ủng hộ Dr. Jin của Cộng đồng fan Jaejoong (Jaejoong Fan Union)


Dưới đây là thông báo của Jaejoong Fan Union ^____^ Mọi người hãy ủng hộ dự án nhé <3

Photobucket

Hello. We are an alliance of Jaejoong fans.
Xin chào. Chúng tôi là cộng đồng fan của Jaejoong.

After participating in the drama “Protect the Boss”, Jaejoong will be working on his 2nd domestic drama “Time Slip Dr. Jin”, and so we call upon fans of Jaejoong to show their support.
Sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Protect the Boss”, Jaejoong sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim truyền hình thứ hai của mình “Time Slip Dr. Jin”, vì vậy chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các bạn những fan hâm mộ của Jaejoong.

In order to support Dr. Jin’s “Warrior Kim Kyung Tak”, we have come together to form a worldwide coalition of Jaejoong fans that comprises of HEROSE (Korean), PRINCEJJ (English), ROCKJJ (Chinese), and WORLDCLASSJJ (Japanese).
Để ủng hộ cho “Chiến binh Kim Kyung Tak” trong Dr. Jin, chúng tôi tụ họp với nhau lập nên một liên minh fan của Jaejoong trên phạm vi toàn thế giới bao gồm HEROSE (Tiếng Hàn), PRINCEJJ (Tiếng Anh), ROCKJJ (Tiếng Trung), và WORLDCLASSJJ (Tiếng Nhật).

Because of the hard times that Jaejoong will face while fiming as “Warrior Kim Kyung Tak”, we are hoping that we can send him strong reinforcements and support from fans across the globe.
Vì những khó khăn mà Jaejoong sẽ gặp phải trong suốt quá trình quay phim với nhân vật “Chiến binh Kim Kyung Tak”, chúng tôi hy vọng có thể gửi tới anh sức mạnh và ủng hộ mạnh mẽ nhất từ cộng đồng fan trên toàn thế giới.

Jaejong Fan Union plans to support both Jaejoong’s drama and film, and is carrying out fundraising separately on each of their sites.
Jaejoong Fan Union dự định sẽ ủng hộ đồng thời phim truyền hình và phim điện ảnh của Jaejoong, và sẽ tiến hành gây quỹ riêng biệt cho từng bộ phim.

For Jaejoong fans who would like to participate in raising support for Jaejong Fan Union, please take part in the fundraising that is currently occurring on the fansites mentioned above.
Với những fan của Jaejoong muốn góp sức vào quỹ ủng hộ cùng Jaejoong Fan Union, xin hãy tham gia cùng gây quỹ hiện đang được tiến hành tại các fansites được đề cập tới ở trên.

Through the heat and struggle of filming, we will support Jaejoong, and we ask for much interest from Jaejoong fans worldwide.
Cùng với sức nóng và sự tranh đấu vất vả trong suốt quá trình quay phim, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ Jaejoong, và chúng tôi kêu gọi mọi sự quan tâm chú ý từ các fan hâm mộ Jaejoong trên toàn thế giới.

Source: Jaejoong Fan Union’s Website
V-trans by Irisiu@CielJJ + shared by CielJJ

One thought on “[JFU’S PROJECT] Dự án ủng hộ Dr. Jin của Cộng đồng fan Jaejoong (Jaejoong Fan Union)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: