[PICS] 20120529 Trang chủ của MBC cập nhật hình hậu trường (BTS) của Jaejoong


Credit: iMBC Dr Jin Gallery
Shared by: PrinceJJ + CielJJ

One thought on “[PICS] 20120529 Trang chủ của MBC cập nhật hình hậu trường (BTS) của Jaejoong

Add yours

  1. Yayyy!! Cuối cùng cũng được thấy chàng cầm kiếm rồi =)) Nào giờ chàng cứ cầm súng dọa người, giờ thì kinh nghiệm chơi kiếm điện quang đã có cơ hội áp dụng rồi nha~~~ =))

    Coi kìa mặt bá đạo ;;) chơi kiếm phải cẩn thận đó nha~~~~ ♥

    Hóng Jin tuần sau nữa quá >____<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: