[VIDEO] 20120530 Hậu trường của Dr. Jin trong chương trình của MBC ‘Good Day’ – Jaejoong Cuts


Full video ^___^

Credit: exe000000000000
Shared by CielJJ

2 thoughts on “[VIDEO] 20120530 Hậu trường của Dr. Jin trong chương trình của MBC ‘Good Day’ – Jaejoong Cuts

Add yours

  1. trời ơi, ai , ai là nguời đã sử dụng bạo lực với chồng tui vậy, nỡ lòng nào tát vào mặt rùi còn đá vào nguời nữa, huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: