[INFO] 20120605 Protect the Boss sẽ được phát sóng trên đài TBS của Nhật Bản từ tháng Bảy


TBS là một đài truyền hình lớn của Nhật Bản tương đương với các đài KBS, SBS, MBC của Hàn Quốc. Rất hiếm khi một phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng trên kênh truyền hình không cáp của Nhât, vì thế đây có thể coi là thành tựu của Protect the Boss.

Trước đó vào tháng 11 năm 2011, hai kênh truyền hình cáp Nhật bản DATV và KNTV đã đồng thời chiếu Protect the Boss, một việc làm khá hi hữu. TBS sẽ là đài truyền hình thứ ba chiếu bộ phim này.

Photobucket

Source: TBS via @starfieldsho
Shared by: PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: