[TWITTER] 20120605 Cập nhật twitter Jaejoong


Photobucket

[V-TRANS] Vậy là ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi ~ㅋ

Photobucket

[V-TRANS] Tìm thấy bức ảnh này trên mạng internet!

Photobucket

[V-TRANS] @1215thexiahtic Mọi việc ổn cả^^ Gặp em ngày mai nhé ~~

(trà lời cho tweet của Su) @mjjeje hehe hyung, dạo gần đây hyung mệt lắm phải không~??

Credit: @mjjeje
E-trans by @theyoungestmin
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: