[FAN SUPPORT] SuperHero thực hiện hoạt động ủng hộ cho bộ phim Jackal của Jaejoong


Bản dịch sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất, còn dưới đây là những hình ảnh của hoạt động ủng hộ ^____^ Cùng chữ ký + hình chụp (vô cùng cute) của Jaejoong XD

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đáng yêu quá *bẹo má*

Photobucket

Source: SuperHeroJJ
Shared by CielJJ

One thought on “[FAN SUPPORT] SuperHero thực hiện hoạt động ủng hộ cho bộ phim Jackal của Jaejoong

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: