[JFU’S SUPPORT] Dự án ủng hộ của Jaejoong Fan Union phần 4: Gửi thức ăn và quà đến cho phòng truyền thông iMBC


Photobucket

Những hoạt động ủng hộ của JFU trước đây: Phần 1; Phần 2; Phần 3

Nhấn vào hình để xem với kích cỡ lớn hơn ^^

Photobucket

Photobucket

Credit: Jaejoong Fan Union
V-trans by LinhLinh@CielJJ + Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: