[PICS] 20120615 Jaejoong trên phim trường Dr. Jin (JYJ facebook)


Tướng quânnnn

Photobucket

Tướng quân làm cái gì thế =))

Photobucket

Tướng quân và Raphael <3

Photobucket

Credit: JYJ facebook
Shared by CielJJ

One thought on “[PICS] 20120615 Jaejoong trên phim trường Dr. Jin (JYJ facebook)

Add yours

  1. cái pic 2 làm mềnh nhớ tới You are the apple of my eyes, nam chính bị phạt nên phải nhấc ghế lên chạy vòng quanh :))))

    cơ mà chắc ảnh vác ghế ra bờ hồ ngồi phơi nắng ấy =)0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: