[VIETSUB] 20120618 iMBC – Jaejoong Dr. Jin Action Scenes BTS (CielJJ + JYJFamily)


Trong cảnh hậu trường này, các bạn có thể chứng kiến một Kim Jaejoong thường ngày rất hậu đậu vụng về :”> tập luyện với kiếm chăm chỉ và nhiệt tình như thế nào XD

Jaejoong rất ngoan, dù bị kiếm cắt vào tay nhưng vẫn cố tình giấu tay đi không cho bác quay camera nhìn thấy <33333

Translator – Timer & Encoder: The_Little_Pear
Typesetter: Susami
Brought to you by CielJJ & JYJFamilyVN Subbing team
PLEASE DO NOT UPLOAD TO ANY OTHERS HOST OR WEBSITE!

MF

Link xem trực tuyến:

YOUTUBE LINK

One thought on “[VIETSUB] 20120618 iMBC – Jaejoong Dr. Jin Action Scenes BTS (CielJJ + JYJFamily)

Add yours

  1. Jaejoong rất ngoan =)) Ừ ngoan thật mà :”> Cố tình giấu tay đi, rõ ràng k muốn bị quay cái tay đau ~~ *xoa xoa* thương thương ~~~~~~~~~

    P/s: Mấy cái cap trên kia chỗ sáng chỗ tối, trông Takie như đang đóng film ma =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: