[HQ CAPS] 20120701 Jaejoong trong “JYJ Premiere Collection” – Mahalo Photobook preview


Cái dáng này là dáng của đàn ông 27 tuổi sao ;___; Giống bé trai 7 tuổi thì có xD

Photobucket

^___^

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Captured by @sapphieblue + @seielen + @SuperHeroJJ_jp
Shared by CielJJ

3 thoughts on “[HQ CAPS] 20120701 Jaejoong trong “JYJ Premiere Collection” – Mahalo Photobook preview

Add yours

      1. ;_; dòm cả lũ vui tươi như trẻ con, nên thiên hướng mẫu tử lại trỗi dậy =))

        Nói vậy chứ, nhìn tụi nhỏ cười thật đẹp, nên thật thương :”>~ thương lắm, lắm lắm lắm :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: