[INFO] 20120704 Jaejoong gửi hoa viếng đám tang cha của người sáng lập Prain


Cha của Mr. Yeo (người sáng lập ra Prain – Prain là công ty quảng bá mà trước đây JYJ đã kí hợp đồng trong một năm) vừa qua đời, và mặc dù lịch trình bận rộn gần đây, Jaejoong vẫn gửi hoa viếng đám tang. Mr. Yeo đã đăng tải hình ảnh này trên blog của ông ấy, và nói “Cậu quả thực rất biết suy nghĩ”

Photobucket

Trước đây Mr Yeo cũng đã từng viết về Jaejoong, xem tại ĐÂY.

Credit: Mr. Yeo’s blog || Tips by @126×204
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: