[FANMADE] 20120716 Người đàn ông đi tìm kiếm tình yêu thương Kim Kyungtak


Có một đứa con trai luôn khao khát được yêu thương bởi người cha của mình.
Có một chàng trai luôn mong mỏi được yêu bởi người con gái anh đã chờ đợi suốt 20 năm.
Có một chàng trai luôn trân trọng người bạn đầu tiên và duy nhất của mình.
Có một chàng trai tên là Kim Kyungtak.

Credit: kpopjpop16 | Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: