[TWITTER] 20120716 Cập nhật twitter Jaejoong – những thử thách trong diễn xuất


Photobucket

Photobucket

[V-TRANS] Trung bình mỗi ngày tôi chỉ  ngủ 2 tiếng… qua từng tập phim, tôi đã học được rất nhiều, và cũng thử thách bản thân với rất nhiều thứ. Những thử thách ấy đôi khi rất đáng sợ, nhưng lại đầy hào hứng. Trong thời gian còn lại, tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ. Tôi muốn thử thách những điều mới, những thứ tôi chưa từng thử trước đây. Bộ phim sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa. Dr. Jin hwaiting!

Photobucket

Photobucket

[V-TRANS] “Kyungtakie chân dài”

Credit: @mjjeje | Translated by min @ PrinceJJ | Shared by PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: