[VIETSUB][MBC 2012] Time Slip Dr.Jin tập 19


Thông tin chi tiết về bộ phim, nhân vật và link dẫn đến các tập khác tại ĐÂY.

“Khi huynh đến với ta, ta đã vui mừng như thể có được cả thế gian này.
Kyungtak, ta không muốn để mất hyunh một lần nữa.”

SD ver.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

MF folder (3 files)

HD ver.

Photobucket

Photobucket

MF folder (5 files)

2 thoughts on “[VIETSUB][MBC 2012] Time Slip Dr.Jin tập 19

Add yours

  1. Lại có thêm tập mới rồi, các bạn sub nhanh quá.

    Chỉ còn vài tập nữa là bộ phim sẽ kết thúc, sắp phải tạm biệt bạn tak rồi ~~

    Mình com ngắn thôi *lời ít ý nhiều ^^ hehe*

    Subteam Hwaiting!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: