[VIETSUB][MBC 2012] Time Slip Dr.Jin tập 20


Thông tin chi tiết về bộ phim, nhân vật và link dẫn đến các tập khác tại ĐÂY.

 

SD ver.

Photobucket

Photobucket

MF folder (3 files)

HD ver.

Photobucket

MF folder (5 files)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: