[FANART + WALLPAPER] Tạm biệt, Kim Kyungtak ~


Tạm biệt, Kim Kyungtak của tôi ~ Dù có thế nào, anh vẫn sẽ sống mãi trong kí ức của mọi người, hãy tin là như thế.
Cảm ơn anh, Kim Kyungtak ^____^

Bức này được vẽ bằng màu nước đó xD

Photobucket

Wallpaper: tập hợp đầy đủ các bộ hanbok của Kyungtak từ đầu fim XD

Photobucket

Credit: 忻想想 @ Maze + まえだおまめ-san via PrinceJJ + @jaechunsoulmates
Shared by CielJJ

 

 

 

One thought on “[FANART + WALLPAPER] Tạm biệt, Kim Kyungtak ~

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: