[FANART] Preview sách ảnh của Star Leng


Photobucket

[Bản dịch]

Jae mang những bé con (Muwon bé, Kyung Tak bé và Doctor) đi ngủ: “Đến giờ ngủ rồi……. Ơ hay?”

Chibi Muwon: “Tối nay ba tụi em sẽ ngủ chung với nhau. Anh ah, ngủ một mình đi nhé.”

Jae: “Sao thế… sao đột nhiên không muốn ngủ cùng nhau chứ?”
Jae: “TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TA DẦN PHAI NHẠT RỒI Ư T_T !”

Chibi Kyung Tak: “Anh nên trưởng thành hơn đi. Đừng có lo sợ thế chứ. Chúng em sẽ bảo vệ anh mà…”

Chibi Doctor: “Anh sợ rằng chúng ta bị hoảng sợ đó, ngốc ạ….”
Chibi Doctor: “Vậy thì… Chúc anh ngủ ngon nhé~”

Chibi Muwon: “Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi chứ? Tối nay chúng ta sẽ tung ra một kế hoạch mới, không được phép có bất kì sự thất bại nào.”

Chibi Kyung Tak: “Chúng ta đã sẵn sàng…”

Chibi Doctor: “Ok..!”

3 Chibis: “Ngoéo tay nào, sẽ không thay đổi dù 100 năm đi nữa… Kekeke”

Còn tiếp…

Credit: Star_Leng
Translated by: @ShadowJaeJes
Shared by: PrinceJJ
V-trans by Nu@CielJJ + Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: