[INFO] 20121003 Lịch trình của Jaejoong tại BIFF (Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 17)


Photobucket

Thứ năm: Thảm đỏ @ 6:00 PM (4h Việt Nam)
Thứ sáu: Chào mừng ngoài trời @ 5:50 PM (3h50 Việt Nam)
Thứ bảy: Trò chuyện mở với Jihyo @ 3:00 PM (1h Việt Nam) (CielJJ: Hiện tại trên lịch trình của BIFF thì không thấy mục này có tên Jaejoong, nhưng trong bài báo phía trên thì có ghi Jaejoong sẽ tham gia trò chuyện mở cùng Jihyo và nó sẽ được diễn ra tại Haeundae KT Commercial Zone – Theo Yule@PrinceJJ + @126×402)

(Dưới đây là lịch trình của buổi chào mừng ngoài trời vào thứ sáu)

Photobucket

Photobucket

Bục dành cho Jackal is coming

Photobucket

Credit: @126×204, @DC_Jellery, @starsInLoveJYJ
Shared by: PrinceJJ + JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: