[FANART] 20121201 Jaejoong lớn ngủ với Jaejoong nhỏ


Lớn nhỏ gì cũng ngủ ngoan hết nha ♥

Photobucket

Credit: Star_Leng (Original picture from Jaejoong’s twitter)
Shared by: PrinceJJ & CielJJ

2 thoughts on “[FANART] 20121201 Jaejoong lớn ngủ với Jaejoong nhỏ

Add yours

  1. Mỗi lần nhìn thấy Jae ngủ thế này mà đau lòng! Nhìn cái dáng nằm có cảm giác như bé đang tự tạo cho mình một vỏ ốc vậy…Baby à! Mạnh mẽ lên e nhé!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: