[VIDEO/TRANS] Y-Star: Kim Jaejoong giữ kỉ lục với lượng gạo quyên góp lớn nhất từ fans


[V-TRANS]

‘Ngôi sao giữ kỉ lục với số lượng gạo lớn nhất trong một sự kiện là Kim Jaejoong. Trong buổi họp báo của bộ phim đài MBC Dr Jin, fans từ 30 quốc gia trên toàn thế giới đã gửi tổng số hoa gạo lên tới 23.68 tấn. Khách sạn Lotte gần như đã chật kín và bởi thiếu không gian, chúng tôi đã không thể nhận thêm đơn đặt hàng (từ các fans). Đó là số lượng gạo lớn nhất mà tôi ấn tượng.’ (Noh Seung-Gu, đại diện của nhà cung cấp hoa gạo).

Credit: jaef126
Translation: pvtse of JYJ3
Shared by: JYJ3
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: