[iMBC’s PICS] 20121230 Jaejoong tại lễ trao giải phim truyền hình MBC 2012


Ảnh thảm đỏ vs Yoochun ^o^

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Giải thưởng diễn viên mới xD

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trao giải cho Yoochun xD

Photobucket

Photobucket

Ảnh nhóm vs các nghệ sĩ đạt giải

Photobucket

Credit: iMBC via @DC_Kellery
Shared by: PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: