[PIC] 20121231 Diễn viên nhí Anh Dokyu tweet một bức ảnh chụp với Jaejoong và Yoochun


Bé này đóng vai Harry (tên nhân vật trong fim I miss you của Chun)

Photobucket

Source: chonoito
Shared by: JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: