[FACEBOOK] 20130110 Hình ảnh Jaejoong trong MV mới!


MV teaser sẽ được phát hành vào ngày mai xD

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Credit: JYJ FB, Shared by CielJJ

3 thoughts on “[FACEBOOK] 20130110 Hình ảnh Jaejoong trong MV mới!

Add yours

  1. Ác quỷ màu đen với đôi cánh trắng của thiên thần, không có gì mới lạ, vì vậy mà càng mong đợi ở Jaejoong nhiều hơn, xem thằng bé sẽ xoay xở thế nào với hình ảnh quen thuộc gần như phát nhàm này:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: