[OTHER TWITTER] 20130117 Flowsik Tweet một bức ảnh trong phòng thu với Jaejoong


Photobucket

[V-TRANS] Trong phòng thu cùng cậu bạn thân Jaejoong của tôi… Chuẩn bị một vài điều đặc biệt dành riêng cho các bạn! Tiếp tục theo dõi nhé..

Photobucket

Credit: @flowsik, Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

One thought on “[OTHER TWITTER] 20130117 Flowsik Tweet một bức ảnh trong phòng thu với Jaejoong

Add yours

  1. dễ thương quá ^^~
    thực ra mình rất hâm mộ bạn này vì khả năng quan hệ của bạn í quá rộng lun ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: