[OTHER TWITTERS] 20130117 LeeU, Jin YiHan, Face và Tony Hong ủng hộ mini album của Jaejoong


LeeU

Photobucket

[V-TRANS] GET (đã nhận được) album của Jaejoong-ie hyung!!!! Đúng là từ hyung của tôi có khác~ Quá đỉnh ♥♥ Mua mua nào mọi người ơi ~~!!!!

Photobucket

Tony Hong

Photobucket

[V-TRANS] Đã mua album mới của Jaejoong-ie. Những người anh em của tôi Jin Yihan, Seunghyun, Seo Inwoo nữa, hihi. Chúng tôi là thành viên của hội người hâm mộ Jaejoong, chúng tôi yêu cậu Jaejoong ah

Photobucket

Face

Photobucket

[V-TRANS] Người anh em của tôi!!! Chúc cậu đại thành công!!!

Photobucket

Yihan

Photobucket

[V-TRANS] Hy vọng cậu thật thành công nhé Keongtak-ie …ㅋ

LeeU

Photobucket

[V-TRANS] Chúng tôi là thành viên của hội người hâm mộ Jaejoong ♥

Credit: @LUsyndrome, @TonyHong1004, @Faceinmusic, @Yihan_Jin
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: