[FANCAM] 20130217 Jaejoong trong concert và fanmeeting ‘Your, My and Mine’ ở Thái Lan


Có một bạn đưa ra yêu cầu: ‘Anh có thể hôn em được không’, và kết quả là Jaejoong đã hôn máy quay thế này đây xD

Quiz ^^

Kẹo mút tình yêu xD

Mine <3

Healing for myself

I’ll protect you

Ending

Credits: ThePoppynarak + nkmk33 + aom goodtime + Jitporn Bindusmita + iDoubleSJJ + jj lee
Shared by: JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: