[PICS] Quà tặng sinh nhật năm 2013 của fans Trung Quốc ‘Kim Jaejoong Baidubar’


Kim Jaejoong Baidu bar đã gửi thư viết tay và các món quà sinh nhật muộn cho Jaejoong ^^

 photo 1.jpg

 photo 2.jpg


 photo 3.jpg

 photo 4.jpg

 photo 5.jpg

 photo 6.jpg

 photo 7.jpg

 photo 8.jpg

 photo 9.jpg

 photo 10.jpg

 photo 11.jpg

 photo 12.jpg

 photo 13.jpg

 photo 14.jpg

 photo 15.jpg

 photo 16.jpg

 photo 17.jpg

 photo 18.jpg

 photo 19.jpg

 photo 20.jpg

 photo 21.jpg

 photo 22.jpg

 photo 23.jpg

 photo 24.jpg

 photo 25.jpg

 photo 26.jpg

 photo 27.jpg

 photo 28.jpg

 photo 29.jpg

 photo 30.jpg

 photo 31.jpg

 photo 32.jpg

 photo 33.jpg

 photo 34.jpg

 photo 35.jpg

 photo 36.jpg

 photo 37.jpg

 photo 38.jpg

 photo 39.jpg

 photo 40.jpg

 photo 41.jpg

 photo 42.jpg

 photo 43.jpg

 photo 44.jpg

 photo 45.jpg

 photo 46.jpg

 photo 47.jpg

 photo 48.jpg

 photo 49.jpg

 photo 50.jpg

 photo 51.jpg

 photo 52.jpg

 photo 53.jpg

 photo 54.jpg

 photo 55.jpg

 photo 56.jpg

 photo 57.jpg

 photo 58.jpg

 photo 59.jpg

 photo 60.jpg

 photo 62.jpg

 photo 63.jpg

 photo 64.jpg

 photo 65.jpg

 photo 66.jpg

 photo 67.jpg

 photo 68.jpg

 photo 69.jpg

 photo 70.jpg

 photo 71.jpg

 photo 72.jpg

 photo 73.jpg

 photo 74.jpg

 photo 75.jpg

 photo 76.jpg

 photo 77.jpg

 photo 78.jpg

 photo 79.jpg

 photo 80.jpg

 photo 81.jpg

 photo 82.jpg

 photo 83.jpg

Source: KJJ Baidu Bar
Shared by: JYJ3 + CielJJ

5 thoughts on “[PICS] Quà tặng sinh nhật năm 2013 của fans Trung Quốc ‘Kim Jaejoong Baidubar’

Add yours

  1. Daebak. K đỡ nổi món cuối :)
    Con chim với cái đầu lâu là khoái nhất. Ta đến-ta thấy-ta thắng. Ôi <3 yêu nhất <3

  2. Có rất nhiều thứ ở trên mà mình nhìn nhìn soi soi mãi chẳng biết nó là cái j`@@
    fan TQ giàu quá, chẳng biết đến khi nào mình mới có đủ tiền để mua tặng anh 1 trong những thứ này:(

  3. Fan Trung giàu thật!
    Thik cái ví Prada quá! Nhìn qua rất hợp với Jaejae!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: