[FAN SUPPORT] Kim Jaejoong Baidu Bar ủng hộ “Your, My & Mine” Mini-Concert FM tại Thượng Hải


Kim Jaejoong Baidu bar ủng hộ cho mini concert của Jaejoong tại Thượng Hải ngày 17 tháng 3 vừa qua. Danh sách quà tặng bao gồm hoa hồng, đồ ăn Trung Quốc và các món ăn Nhật & Hàn.

 photo 8601451508_38b16caebd_o.jpg

 photo 8600345237_a568a4b904_o.jpg

 photo 8601442126_b85d4819c1_o.jpg

 photo 8601440292_241492ef6e_o.jpg

 photo 8601438804_34333fcbf2_o.jpg

 photo 8601437392_249632214c_o.jpg

 photo 8601435772_1b4164d2bc_o.jpg

 photo 8600334337_b1dee830c0_o.jpg

 photo 8601432490_4937687887_o.jpg

 photo 8600330999_4864eb3dc3_o-1.jpg

 photo 8601429142_f132f79ae6_o.jpg

 photo 8601427570_3f4c89bfa8_o.jpg

 photo 8601426132_a7d7d21b59_o.jpg

 photo 8601424744_c9aa022c3b_o.jpg

 photo 8600321597_e122c3eeae_o.jpg

 photo 8601419828_d48f6012e0_o.jpg

 photo 8601418366_8201e2e5f5_o.jpg

 photo 8600317017_fb8d1708e0_o.jpg

 photo 8600315003_d00f200a6e_o.jpg

 photo 8600312463_a822a06783_o.jpg

 photo 8600312775_5a16a16657_o.jpg

 photo 8600313071_e96251d2bb_o.jpg

 photo 8601411858_5aedd8ac9d_o.jpg

Credits: Kim Jaejoong Baidu Bar
Shared by: JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: