[OTHER TWITTER] 20130509 Jaejoong nấu ăn cho cha mẹ nhân ngày lễ Cha Mẹ ở Hàn


 photo Suyoung-09052013.png

[V-TRANS] Hôm nay là một ngày vất vả. Ngày lễ Cha Mẹ~~^^ Thực sự là.. Tôi đã muốn nấu món gì đó ngon ngon cho cha mẹ nhưng… Bởi vì Jjoongie nấu ngon hơn tôi nhiều, tôi chỉ nấu cơm thôi~ Jjoongie thực sự rất giỏi nấu ăn~~ Mùi vị là tuyệt hảo!! Sau này nhớ dạy chị nhé~

 photo Parents-day.jpg

Credit: @shie486
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: