[LINE] 20130525 Kim Kyungtak đã trở lại ^o^


 photo 8811135025_1ba9eaabf5_o_zpsa114e5cc.jpg

 photo 8811127117_d2a1eebea8_o_zps48039be3.jpg

[V-TRANS] Cũng khá lâu rồi nhỉ!
(cách nói cổ trang)

 photo 8821722234_d77e9998a6_o_zpsae4993b5.jpg

 photo 8821719434_187f59bfa0_o_zpse51ba063.jpg

[V-TRANS] Rất vui được gặp mọi người!! ha
(cách nói cổ trang)

 photo 8811171857_6439fa1ac1_o_zps76f8ce11.jpg

[V-TRANS] Ta chuẩn bị tiết lộ người mà ta rất quý trọng với tất cả trái tim mình trong Dr. Jin, đó là. ..
(vẫn là cách nói cổ trang)

 photo 8821771978_92c708ab2d_o_zps9d4db51e.jpg

 photo 8821766256_ddaeea08f9_o_zps4c1651ea.jpg

 photo 8811185649_733e082777_o_zps9f132961.jpg

 photo 8811194053_5e95aa9fe5_o_zps0ff998b4.jpg

[V-TRANS] Còn bây giờ ta sẽ…

 photo 8821787210_5bec560d8f_o_zps5e1dd3af.jpg

[V-TRANS] Ta sẽ phải đi bắt Tod và thái tử Lee Gak~~~~ BẮT CHÚNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!

 photo 8647418840_f8f7020a71_o_zps458b5ffd.png

Source: JYJ Naver Line
Translated by: @ohmyjunsu
Shared by: JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: