[TRANS] 20130525 Kim Eungsoo (phụ thân Kyung Tak) nói về Jaejoong


 photo jjdad1_zps27c696d2.jpg

 photo jjdad2_zpsc2fd9542.jpg

[V-TRANS]

Năm ngoái, cầm trên tay Samsung Galaxy S3 mà Jaejoong đã tặng tôi như một món quà, tôi ngắm nhìn nó trong sự kinh ngạc và mừng rỡ ~ ~ ~^^.

[Ghi chú]

Khi Jaejoong cập nhật trên LINE về người mà anh ấy rất tôn trọng, Kim Eungsoo cũng cập nhật Kakao Story của bác ấy. Fanclub ở Nhật của bác đã nhận được sự chấp thuận để tải lên hình ảnh của Kakao Story này.

Source: Kim Eungsoo’s Japanese Fanclub Blog via JYJ_info
Translated by: @PuppyandCream
Shared by: PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: