[LINE] 20130604 Jaejoong và Junsu mừng sinh nhật cùng Yoochun


[Sinh nhật của Yoochun] Bữa tiệc bất ngờ với Jaejoong và Junsu! Có thể xem thêm nhiều bức hình tại tuần lễ Hội viên JYJ!

 photo 130604-LINE-update-1_zps92d899d0.jpg

*Hát bài hát mừng sinh nhật Yoochun*
Hát cùng nhau nào~~~~
Hai~ Ba!

 photo 130604-LINE-update-2_zps1cd5fcb9.jpg

Source: JYJ Naver Line | Shared by: PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: