[TWITTER] 20130606 Jaejoong và cậu em yêu quý của anh ấy ^o^


 photo 06062013_zps794d4521.png

[V-TRANS] Sinh nhật của Yoochunie thật là vui ^^ Cậu em yêu quý của tôi ☆

 photo 06062013_zps3183fba5.jpg

Credit: @bornfreeonekiss
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: